Mateusza 19:19

Mateusza 19:19 SNP

szanować ojca i matkę, oraz: masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie .
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się