Joba 33
SNP

Joba 33

33
Joba 33
Elihu: Mowa do Joba
1Teraz więc, Jobie, posłuchaj
mojej mowy
i nadstaw uszu na wszystkie
moje słowa!
2Oto otwieram usta,
mój język zaczyna
przemawiać.
3Moje słowa płyną z prawego
serca,
moje wargi wyrażą
szczere poznanie.
4Stworzył mnie Duch Boży
i ożywiło tchnienie
Wszechmocnego.
5Jeśli możesz, odpowiedz mi,
przygotuj się, stań przede mną!
6Ja jestem wobec Boga jak ty,
ja też jestem wzięty z gliny.
7Nie musisz się zatem mnie obawiać,
niech nie ciąży ci nacisk z mojej
strony!
8Otóż wpadły mi w uszy twoje słowa,
usłyszałem brzmienie twego głosu:
9Jestem czysty, nie ma we mnie
nieprawości,
wolny od zmazy, bez winy.
10Bóg dąży do tego, aby mnie oskarżyć,
poczytuje mnie za swojego wroga.
11Moje nogi zakuwa w dyby,
śledzi wszystkie moje ścieżki.
12Otóż odpowiem ci: W tym
nie masz racji.
Bóg bowiem jest większy niż
człowiek śmiertelny.
13Dlaczego spierałeś się z Bogiem
o to, że nie tłumaczy się
przed człowiekiem
ze swojego postępowania?#33:13 Pytasz: dlaczego w mojej sprawie nie posłuchał żadnego słowa?G.
14Owszem, Bóg przemawia!
Mówi raz i drugi, lecz człowiek
na to nie zważa.
15Przemawia do nas we śnie,
w nocnym widzeniu,
gdy ludzie zapadają
w głęboki sen,
przemawia, kiedy na swych
łożach drzemią.
16Wtedy otwiera ludziom uszy
i niepokoi ostrzeżeniem,
17aby odwieść człowieka od zła
i uchronić od zgubnej pychy.
18Chce zachować jego duszę od grobu,
jego życie od śmiertelnego ciosu.
19Karci go też bólem na łożu
i nieprzerwanym drżeniem
w kościach.
20Odbiera mu ochotę na chleb,
tak że nie ma chęci nawet na to,
co lubi.
21Jego ciało marnieje w oczach,
sterczą wyraźnie skryte wcześniej
kości.
22W ten sposób przybliża człowieka
do grobu,
jego życie kieruje ku sprowadzającym
śmierć.#33:22 a jego życie do świata umarłych G.
23Jeśli znajdzie się wtedy przy nim
anioł, pośrednik, jeden
na tysiąc,#33:23 Lub: jeden z tysiąca.
aby oznajmić mu, co powinien
zrobić,
24zlituje się#33:24 zlituje się— Bóg lub anioł-pośrednik. nad nim i powie:
Wybaw go od zejścia do grobu,
znalazłem okup,
25niech jego ciało będzie zdrowsze
niż za młodu,
niech powróci do dni swojej
witalności —
26to gdy będzie się modlił,
Bóg go przyjmie,
wzbudzi radość, da oglądać
swe oblicze —
i przywróci człowiekowi jego#33:26 Lub: swą sprawiedliwość.
sprawiedliwość.#33:26 gdy zaś będzie modlił się do Pana, zostanie przyjęty i wejdzie z czystym obliczem, z wyznaniem, ludziom zaś odpłaci sprawiedliwościąG.
27Zaśpiewa on wtedy przed ludźmi
i powie:
Zgrzeszyłem, wypaczyłem to,
co prawe,
lecz mi za to nie odpłacono.
28Odkupił moją duszę od zejścia
do grobu
i teraz znów oglądam światło.
29Otóż wszystko to czyni Bóg
z człowiekiem dwukrotnie
lub trzykrotnie,
30aby zawrócić jego duszę
od śmierci
i oświecić go światłem żyjących.#33:30 Lub: światłem życia.
31Rozważ to, Jobie, zechciej mnie
posłuchać,
zachowaj milczenie, a ja będę
przemawiał!
32Lecz odpowiedz, jeśli pragniesz
coś powiedzieć.
Przemów, chciałbym cię
usprawiedliwić!
33Jeżeli nie, to ty zechciej mnie
wysłuchać;
pozostań w ciszy, a nauczę cię
mądrości.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018