Jana 15
SNP

Jana 15

15
Jana 15
Jezus prawdziwą winoroślą
1Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. 2Usuwa#15:2 Lub: Podnosi. każdy pęd we Mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. 3Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. 4Przede wszystkim trwajcie we Mnie — a Ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we Mnie. 5Ja jestem winoroślą — wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. 6Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ognień — i płoną. 7Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam — 8przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami.#15:8 Lub: że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami.
Prawdziwa miłość i przyjaźń
9Jak Mnie ukochał Ojciec, tak Ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. 10Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i Ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. 11Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. 12Takie jest moje przykazanie: Kochajcie się nawzajem, jak Ja was ukochałem. 13Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. 14Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. 15Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. 16Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. 17To wam przykazuję: Kochajcie jedni drugich.
Jezus powodem niechęci
18Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie znienawidził wcześniej niż was. 19Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność; ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20Pamiętajcie o Słowie, które do was skierowałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli Mnie prześladowali, i was będą prześladować; jeśli moje Słowo wypełniali, i wasze będą wypełniać. 21Jednak to wszystko będą wam czynić ze względu na moje imię, gdyż nie znają Tego, który Mnie posłał. 22Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie mają dla niego wymówki. 23Kto Mnie nienawidzi, nienawidzi tym samym mego Ojca. 24Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu, teraz jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili zarówno Mnie, jak i mojego Ojca. 25Lecz musiało wypełnić się Słowo zapisane w ich Prawie: Znienawidzili Mnie bez powodu.
Zapowiedź nadejścia Ducha Prawdy
26Gdy przyjdzie Opiekun, którego Ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o Mnie świadectwo. 27Wy jednak także świadczycie,#15:27 Lub: świadczcie. gdyż jesteście ze Mną od początku.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018