Jeremiasza 1
SNP

Jeremiasza 1

1
Jeremiasza 1
Tytuł, autor i czasy
1Słowa Jeremiasza,#1:1 Jeremiasz, hbr. (וּ)יִרְמְיָה (jirmejahu), czyli: PAN wywyższa(l. uwalnia). syna Chilkiasza,#1:1 Chilkiasz, hbr. חִלְקִיָּהוּ (chilqijjahu), czyli: PAN moim działem. należącego do rodu kapłańskiego z Anatot, w ziemi Beniamina. 2PAN skierował do niego swoje Słowo za czasów Jozjasza,#1:2 Jozjasz, hbr. יֹאשִׁיָּהוּ (j’oszijjahu), czyli: PAN podtrzymuje. syna Amona,#1:2 Amon, hbr. אָמוֹן (’amon), czyli: zręczny rzemieślnik. króla Judy. Było to w trzynastym roku jego panowania. 3Następnie kierował do niego swoje Słowo za czasów Jehojakima,#1:3 Jehojakim, hbr. יְהוֹיָקִים (jehojaqim), czyli: PAN podnosi. syna Jozjasza, króla Judy, i aż do końca jedenastego roku Sedekiasza,#1:3 Sedekiasz, hbr. צִדְקִיָּהוּ (tsidqijjahu), czyli: PAN jest sprawiedliwością. syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia ludności Jerozolimy do niewoli w piątym miesiącu tego roku.#1:3 Tj. w sierpniu 586 r. p. Chr.
Powołanie
4 PAN skierował do mnie Słowo tej treści:
5Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
już wiedziałem,
co chcę z tobą uczynić,
zanim się urodziłeś, poświęciłem cię
i wyznaczyłem na proroka dla narodów.
6Ach, Wszechmocny PANIE
odpowiedziałem —
ja nie potrafię przemawiać,
jestem jeszcze za młody.#1:6 młody, hbr. נַעַר (na‘ar): słowo to może oznaczać niemowlę (Wj 2:6), chłopca (1Sm 2:11), nastolatka (Rdz 21:12) i młodego człowieka (2Sm 18:5).
7Wtedy PAN powiedział:
Nie mów: Jestem jeszcze za młody.
Do kogokolwiek cię poślę,
pójdziesz,
i wszystko, co ci rozkażę,
przekażesz.
8Nie bój się ich!
Ja jestem z tobą,
będę cię ratował!
— oświadcza PAN.
9Następnie wyciągnął PAN rękę
i dotknął moich ust.
I powiedział PAN do mnie:
Oto wkładam moje słowa
w twoje usta.
10Spójrz! Powierzam ci dziś
władzę nad narodami
i nad królestwami,
aby wykorzeniać i burzyć,
niszczyć i przewracać,
budować oraz sadzić.
Gałązka migdałowca
11I skierował PAN do mnie Słowo
tej treści:
Co widzisz, Jeremiaszu?
Widzę gałązkę migdałowca —
odpowiedziałem.
12A PAN na to:
Dobrze widzisz,
gdyż Ja czuwam#1:12 migdałowiec, hbr. שָׁקֵד (szaqed), oraz czuwam, hbr. שֹׁקֵד (szoqed) stanowią grę słów w rodzaju: Widzę gałązkę czuwania[…]Dobrze, gdyż czuwam. Migdałowiec zakwita na przełomie stycznia i lutego i jest zwiastunem wiosny. nad
moim Słowem,
aby je wypełnić.
Kipiący kocioł nieszczęścia
13I powtórnie skierował PAN do mnie
Słowo tej treści:
Co widzisz?
Odpowiedziałem:
Widzę kocioł, bucha parą
i nachyla się ku nam od północy.
14Tak — potwierdził PAN
od północy wylewa się nieszczęście
na wszystkich mieszkańców tej ziemi.
15Bo oto Ja przywołam
wszystkie plemiona królestw
północnych —
oświadcza PAN
i przyjdą, każdy ustawi swój tron
u wejścia do bram Jerozolimy,
naprzeciw wszystkich jej
murów dookoła
i naprzeciw wszystkich
miast judzkich.
16Wtedy wydam na mieszkańców
me wyroki
za ich złe postępowanie,
za to, że Mnie opuścili,
a kadzili obcym bóstwom
i kłaniali się dziełu swoich rąk.
Obietnica ochrony
17Ty więc przepasz swoje biodra,
wstań i przemów do nich.
Przekaż im wszystko to,
co Ja ci nakazuję,
nie obawiaj się ich,
abym nie napełnił cię
lękiem przed nimi!
18Oto Ja ustanawiam cię
dziś dla warownego miasta
żelaznym słupem
i murem ze spiżu —
przeciwko całej tej ziemi,
przeciwko królom Judy,
jej książętom,
jej kapłanom i jej ludowi.
19Będą cię zwalczać, lecz cię
nie przemogą,
bo Ja jestem z tobą —
oświadcza PAN
aby cię ratować.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018