Izajasza 58

58
Izajasza 58
Błogosławieństwo modlitwy i postu
1Wołaj na całe gardło,
nie powstrzymuj się!
Wznieś niczym trąba swój głos,
ogłoś memu ludowi jego
przestępstwa,
domowi Jakuba jego grzechy!
2Wprawdzie szukają Mnie
dzień w dzień
i pragną poznać moje drogi,
jakby byli narodem czyniącym
sprawiedliwość
i nie zaniedbującym praw
swojego Boga.
Proszą Mnie też o słuszne
rozstrzygnięcia,
pragną zbliżenia się do Boga.
Mówią:
3Dlaczego my pościmy,
a Ty tego nie widzisz?
Dlaczego umartwiamy#58:3 Lub: upokarzamy, odmawiamy sobie (wygody). dusze,
a Ty nie zauważasz?
Otóż w dniu waszego postu
szukacie własnych
przyjemności,
wyzyskujecie wszystkich
swoich pracowników.
4Pościcie też dla sporów,
chcąc być pierwsi,
a przy tym obraźliwie uderzacie pięścią.
Nie pośćcie już tak, jeśli chcecie,
by wasz głos słyszany był w niebie.#58:4 Lub: Nie pośćcie dziś w taki sposób, jeśli ma być wysłuchany wasz głos na wysokościach.
5Czy taki post ma być czymś,
czego pragnę?
Czy ma być nim dzień, w którym
człowiek umartwia
swą duszę przez to,
że zwiesza głowę jak sitowie
albo leży we włosiennicy
i w popiele?
Czy coś takiego nazwiesz postem
i dniem przyjemnym#58:5 Lub: dniem po myśli PANA. PANU?
6Oto na tym polega post, który
Mi się podoba:
że się wyzwala z więzów
niegodziwości,
zrywa powrozy jarzma,
wypuszcza na wolność gnębionych
i łamie wszelkie poddaństwo.
7Że podzielisz swój chleb z głodnym,
biednych tułaczy przyjmiesz do domu,
gdy zobaczysz nagiego, okryjesz go szatą,
i nie odwrócisz się od swego rodaka.
8Wtedy twe światło wystrzeli jak poranek,
szybko wzejdzie twe uzdrowienie;
twa wiarygodność#58:8 Lub: sprawiedliwość. pójdzie przed tobą,
a chwała PANA będzie twoją tylną strażą.
9Gdy wtedy będziesz wołał, PAN odpowie,
gdy wezwiesz Go na pomoc, powie: Oto jestem!
Właśnie, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo,
wytykanie palcem i niegodziwość mowy,
10gdy otworzysz przed głodnym swe serce
i nasycisz duszę strapionego —
wtedy twe światło wzejdzie wśród ciemności,
a twój zmierzch będzie jak południe!
11I PAN będzie cię wciąż prowadził,
nasyci twoją duszę choćby w wyschłych
miejscach,
sprawi, że znów nabierzesz sił
i będziesz jak ogród nawodniony,
jak źródło wody zawsze niezawodne.
12Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny,
podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń
i nazwą cię naprawiającym wyłomy,
odnowicielem ścieżek#58:12 ścieżek, hbr. נְתִיבוֹת (netiwot): być może: ruin, hbr. נְתִיצוֹת (netitsot) BHS. do przystani
wytchnienia.#58:12 nazwą cię budowniczym zagród i ulic, wśród których można odpocząćG.
Błogosławieństwo przestrzegania szabatu
13Jeśli się powstrzymasz od łamania szabatu,#58:13 Idiom: cofniesz swą nogę od szabatu; lub: Jeśli powstrzymasz się od męczących podróży w szabat.
od własnych upodobań
w moim świętym dniu,
i nazwiesz szabat swą rozkoszą,
świętość PANA dniem zasługującym
na cześć,
i uczcisz go, wstrzymując się od swoich
własnych spraw,
od zaspokajania własnych przyjemności
i od prowadzenia [pustych] rozmów,#58:13 Lub: i niezawieraniem umów(zob. Oz 10:4, דִּבְּרוּ דְבָרִים).
14wtedy Ja, PAN, będę Twą rozkoszą,
zadbam o twoje pełne powodzenie
i dam ci cieszyć się dziedzictwem
twojego ojca, Jakuba —
gdyż tak usta PANA przyrzekły.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności

;