Izajasza 45
SNP

Izajasza 45

45
Izajasza 45
Słowa zachęty do Cyrusa
1Tak mówi PAN do swego
pomazańca,
do Cyrusa, którego ująłem
za prawą rękę,
aby mu poddać narody,
odpiąć pasy od bioder królów,
aby przed nim pootwierać wrota,#45:1 wrota, hbr. דְּלָתַיִם: wg 1QIsaᵃ: דלתות.
a bramy pozostawić nie zamknięte:
2Ja pójdę przed tobą,
usunę przed tobą wyboje,#45:2 wyboje, hbr. הֲדוּרִים (hadurim), lub: (1) kłopoty; (2) em. na góry, הָרָרִים (hararim); (3) mury miast, od akk. duru.
wyłamię spiżowe wrota,
rozbiję żelazne zawory.
3I dam ci skarby ukryte w ciemności
i kosztowności z najgłębszych kryjówek,
abyś poznał, że Ja jestem PAN,
ten, który cię wzywa po imieniu —
Bóg Izraela.
4Ze względu na mego sługę Jakuba,
na Izraela, mojego wybrańca,
wezwałem cię po imieniu#45:4 po imieniu, hbr. בִּשְׁמֶךָ (biszmecha), wg 1QIsaᵃ: ובשם.
i nadałem ci zaszczytny tytuł,#45:4 nadałem ci zaszczytny tytuł, hbr. אֲכַנְּךָ (’achannecha), wg 1QIsaᵃ: ustanowił cię, hbr. הכינכה.
chociaż Mnie nie znałeś.
5Ja jestem PAN i nie ma innego,
z wyjątkiem Mnie nie ma Boga.
Przypinam ci pas, chociaż
Mnie nie znałeś,
6aby poznali na wschodzie
i na zachodzie,
że oprócz Mnie nie ma nikogo.
Ja jestem PAN i nie ma innego.
7Ja stwarzam światło
i tworzę ciemność,
Ja czynię pokój#45:7 pokój, hbr. שָׁלוֹם (szalom), lub: powodzenie. i sprowadzam
nieszczęście,
Ja, PAN, czynię to wszystko.
8Pokropiły niebiosa z góry,
obłoki spuściły sprawiedliwość!
Otwórz się, ziemio!
Niech zaowocuje zbawienie,
niech wraz z nim wykiełkuje
sprawiedliwość!
Ja, PAN, stworzyłem to wszystko.
Przestroga dla krnąbrnych
9Biada temu, kto spiera się
ze swym Stwórcą,
skorupce wśród glinianych skorupek!
Czy glina może pytać garncarza:
Co robisz?
A twe dzieło wołać: On nie ma rąk!#45:9 Nie bierzesz się do pracy ani nie masz rąkG.
10Biada temu, kto pyta ojca:
Po co płodzisz?
A kobietę: Po co rodzisz?
11Tak mówi PAN, Święty Izraela,
jego Stwórca:
Czy chcecie Mnie pytać o przyszłość
moich dzieci?
Czy chcecie Mi rozkazywać
w sprawie dzieła moich rąk?
12Ja założyłem ziemię,
stworzyłem na niej człowieka.
Ja, moje ręce, rozpięły niebiosa
i wszystkie ich zastępy są
na moje rozkazy!
13Ja też wzbudziłem go
dla słusznej sprawy#45:13 Lub: w sprawiedliwości.
i prostuję wszystkie jego drogi.
On odbuduje moje miasto
i wypuści z niewoli mych pojmanych,
nie za cenę, za żadną daninę —
mówi PAN Zastępów.
PAN jedynym Bogiem
i zarządcą historii
14Tak mówi PAN:
Dorobek Egiptu i zyski Etiopii
oraz Sabejczycy, rośli mężczyźni,
przejdą do ciebie i staną się twoi,
pójdą za tobą w pętach,
przejdą, by kłaniać się tobie,
do ciebie kierować prośby,#45:14 Lub: modlić się.
bo tylko u ciebie jest Bóg
i nie ma innego,
nie ma żadnego Boga.#45:14 Boga, hbr. אֱלֹהִים (’elohim), lub: bogów.
15Tak, Ty jesteś Bogiem, który się
ukrywa,
Boże Izraela, Wybawco!
16Wstyd i upokorzenie czeka
ich wszystkich,
wytwórcy bożyszczy odejdą
w pohańbieniu.
17Izraela natomiast wybawi PAN
wybawieniem
wiecznym.
Nie doznacie wstydu
ani pohańbienia
na wieki wieków.
18Bo tak mówi PAN,
Stwórca niebios —
On jest Bogiem!
Stwórca ziemi, jej założyciel —
On ją utwierdził;
nie uczynił jej też pustkowiem,#45:18 pustkowiem, hbr. תֹהוּ (tohu): wg 1QIsaᵃ: dla pustki, hbr. לתהו.
lecz przeznaczył do zamieszkania:
Ja jestem PAN i innego nie ma!
19Nie przemawiałem w ukryciu,
w ciemnym zakątku ziemi,
nie powiedziałem do potomstwa
Jakuba:
Szukajcie Mnie — lecz to daremne!
Ja jestem PAN, ten, który głosi
sprawiedliwość
i zwiastuje to, co słuszne.
20Zbierzcie się i przyjdźcie,
zbliżcie się, ocaleni#45:20 ocaleni spośródnarodów, hbr. פְּלִיטֵי הַגּוֹיִם, lub: uciekinierzy narodów.
spośród narodów!
Nie mają poznania ci, którzy noszą
swoje bożki z drewna
i modlą się do boga, który nie może
wybawić!
21Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę,
niech się nawet wspólnie naradzą.
Kto od początku pozwalał
o tym usłyszeć?
Kto to od dawna ogłaszał?
Czy nie Ja, PAN,
poza którym nie ma już Boga?
Sprawiedliwego Boga i wybawcy
nie ma poza Mną!
Zaproszenie do zbawienia
22Zwróćcie się do Mnie,
skorzystajcie
ze zbawienia,
wy, ze wszystkich krańców ziemi,
gdyż Ja jestem Bogiem
i nie ma innego!
23Przysiągłem na siebie,
z moich ust wyszło to, co słuszne,#45:23 Lub: sprawiedliwośćw sensie rzeczy prawdziwej i słusznej.
Słowo, które nie zostanie cofnięte,
że przede Mną zegnie się
każde kolano
i każdy język wyzna:
24Tylko w PANU — tak Mi
powiedzą — jest
sprawiedliwość i moc.
I do Niego przyjdą#45:24 przyjdą1QIsaᵃ: przyjdzieMT.
ku zawstydzeniu
wszystkich na Niego
zagniewanych.
25 PAN usprawiedliwi Izraela,
Nim będzie się chlubić
całe jego potomstwo.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018