Izajasza 40

40
Izajasza 40
Zapowiedź wyzwolenia
1Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud,
mówi wasz Bóg!
2Mówcie do serca Jerozolimy,
wołajcie do niej,
że dopełniła się jej niewola,#40:2 Lub: czas wojny.
że zapłata za winę przyjęta,
bo odebrała z ręki PANA podwójnie
za wszystkie swe grzechy.
3Głos woła na pustkowiu:
Uporządkujcie drogę PANA,
wyprostujcie na stepie
ścieżkę dla naszego Boga!
4Doliny niech będą podniesione,
góry i pagórki obniżone,
to, co strome — wyprostowane,
a co wyboiste — wyrównane!
5Wówczas objawi się chwała PANA
i zobaczy to wszelkie ciało,
ponieważ usta PANA tak postanowiły.
6Głos mówi: Głoś!
Zapytałem więc:#40:6 Zapytałem więc1QIsaᵃ G; ZapytałMT. Co mam
głosić?
To, że wszystko, co żyje,
jest trawą —
z całym swym wdziękiem
jest niczym kwiat polny.
7Usycha ta trawa i więdnie ten kwiat,
gdy tylko wiatr PANA powieje na nie.
Tak! Ludzie są jak trawa!
8Trawa usycha, a kwiat — więdnie,
lecz Słowo naszego Boga
trwa na wieki!
9Wyjdź na wysoką górę,
zwiastunie#40:9 Lub: heroldzie. dobrej wieści,
Syjonie!
Natęż mocno swój głos,
zwiastunko dobrej wieści,
Jerozolimo!
Natęż głos, nie bój się!
Mów do miast Judy:
Oto wasz Bóg!
10Oto Wszechmocny PAN przychodzi
jako Mocny!#40:10 w mocy1QIsaᵃ.
Swym ramieniem sprawuje władzę!
Przybywa z zapłatą,
ma z sobą należności!#40:10 należności 1QIsaᵃ; należność MT.
11Jak pasterz będzie pasł
swoje stado,
ku jagniętom wyciągnie ramiona,
przytuli je do serca,
a karmiące poprowadzi ostrożnie.
Wyjątkowość PANA
12Kto zmierzył garścią odmęty mórz#40:12 odmęty mórz1QIsaᵃ; wodyMT.
lub piędzią wymierzył niebiosa?
Kto miarką przeliczył proch ziemi,
zważył na wadze góry
i umieścił na szalach pagórki?
13Kto przeniknął Ducha#40:13 myśl PanaG. PANA?
Kto Go pouczył swą radą?
14Kto udzielał Mu lekcji?
Dzięki komu nabrał rozumu?
Kto Go wprowadził na
ścieżki słuszności?
Kto Mu poszerzył wiedzę
lub wskazał drogę rozumu?
15Oto narody są jak kropla w wiadrze,
znaczą tyle, co pył na szalach —
także wyspy uważa za lekkie.
16Drzew Libanu nie starczyłoby na ogień,
jego zwierząt zabrakłoby na ofiary.
17Wszystkie narody są niczym wobec Niego,
są przed Nim jak nicość, jak pustka!
18Do kogo chcielibyście
upodobnić Boga?
Jakie moglibyście wskazać
podobieństwo?
19Czy do bożka? Takiego odlewa
rzemieślnik,
złotnik powleka złotem
i przytwierdza mu
srebrne łańcuszki.
20A kto na to za biedny, bierze
drewno bez próchna,
szuka lepszego w rzemiośle
i zleca mu sporządzenie bożka,
który by się nie przewracał.
21Nie wiecie? Nie słyszeliście?
Nie mówiono wam o tym od początku?
Nie rozumiecie, jak powstała
ziemia?
22On siedzi ponad jej widnokręgiem,
a jej mieszkańcy są niczym szarańcza.
Rozpostarł niebo niczym zasłonę,#40:22 Lub: welon, hbr. דֹּק (doq).
rozciągnął je jak namiot,
w którym można
mieszkać.
23On władców obraca wniwecz,
sędziów ziemi czyni nicością —
24ledwie ich zasadzono,
ledwie ich zasiano,
ledwie zakorzenił się w ziemi ich pień —
uschli, gdy na nich powiał,
burza uniosła ich jak plewę.
25Do kogo więc jestem, według
was, podobny?
Kto może być mi równy? —
pyta Święty.
26Podnieście ku górze oczy!
Popatrzcie: Kto to stworzył?
Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd
w ścisłej liczbie.
Wszystkie je zna po imieniu!
Dzięki Jego ogromnej sile
i potężnej mocy, żadnej z nich
nie zabrakło!
27Dlaczego więc mówisz, Jakubie,
i twierdzisz, Izraelu,
że zakryta jest przed PANEM twoja droga
i nie dochodzi do Boga twoja sprawa?
28Czyżbyś nie wiedział?
Czyżbyś nie słyszał?
Bogiem wiecznym jest PAN,
Stwórcą krańców ziemi.
On się nie męczy ani nie ustaje,
niezgłębiona jest Jego mądrość.
29Zmęczonemu daje siłę,
a bezsilnemu moc w obfitości.
30Nawet najmłodsi ustają,
nawet młodzieńcy padają.
31Lecz tym, którzy ufają PANU,
przybywa wciąż
nowych sił,
wzbijają się na skrzydłach jak orły,
biegną, nie tracąc tchu,
prą naprzód — i nie są zmęczeni.

Obecnie wybrane:

Izajasza 40: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności