Rodzaju 5
SNP

Rodzaju 5

5
Rodzaju 5
Potomkowie Adama
1Oto księga potomków Adama:#5:1 Adam: tego samego słowa użyto w w. 2 na określenie: człowiek.
Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo. 2Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem: człowiek.
3Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn — na jego podobieństwo i na jego obraz — a on dał mu na imię Set. 4Po urodzeniu się Seta Adam żył jeszcze osiemset lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 5Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat — i umarł.
6Set miał sto pięć lat, kiedy urodził mu się Enosz. 7Po urodzeniu się Enosza Set żył jeszcze osiemset siedem lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 8Set przeżył dziewięćset dwanaście lat — i umarł.
9Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Kenan. 10Po urodzeniu się Kenana Enosz żył jeszcze osiemset piętnaście lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 11Enosz przeżył dziewięćset pięć lat — i umarł.
12Kenan miał siedemdziesiąt lat, kiedy urodził mu się Mahalalel. 13Po urodzeniu się Mahalalela Kenan żył jeszcze osiemset czterdzieści lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 14Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat — i umarł.
15Mahalalel miał sześćdziesiąt pięć lat, kiedy urodził mu się Jered. 16Po urodzeniu się Jereda Mahalalel żył jeszcze osiemset trzydzieści lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 17Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat — i umarł.
18Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, kiedy urodził mu się Henoch. 19Po urodzeniu się Henocha Jered żył jeszcze osiemset lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 20Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata — i umarł.
21Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. 22Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze trzysta lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 23Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. 24Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg.
25Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat, kiedy urodził mu się Lamech. 26Po urodzeniu się Lamecha Metuszelach żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 27Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat — i umarł.
28Lamech miał sto osiemdziesiąt dwa lata, kiedy urodził mu się syn. 29Nadał mu on imię Noe, mówiąc: Ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą PAN przeklął. 30Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. 31Lamech przeżył siedemset siedemdziesiąt siedem lat — i umarł.
32Gdy zaś Noe miał pięćset lat, urodzili mu się Sem, Cham i Jafet.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018