Rodzaju 22
SNP

Rodzaju 22

22
Rodzaju 22
Ofiarowanie Izaaka i potwierdzenie błogosławieństwa
1Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie! On zaś odpowiedział: Słucham. 2Wtedy usłyszał: Weź, proszę, swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę.
3Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg.
4Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. 5Zostańcie tu z osłem — polecił służącym. — Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. 6Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę.
7Po drodze Izaak zapytał swego ojca: Ojcze! Abraham na to: Słucham cię, mój synu. — Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? 8Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem.
9Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. 10Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. 11Wtedy z nieba rozległ się głos. Zawołał Anioł PANA: Abrahamie! Abrahamie! Słucham — odpowiedział. 12Nie podnoś ręki na chłopca! — usłyszał. — Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak! Teraz wiem, że boisz się Boga,#22:12 Lub: że najważniejszy jest dla ciebie Bóg. bo nie odmówiłeś Mi nawet swego syna, swego jedynaka.
13Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i — zamiast swojego syna — złożył w ofierze całopalnej.
14Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN widzi.#22:14 PAN widzi, hbr. יְהוָה יִרְאֶה (JHWH jir’eʰ). Dlatego do dzisiaj mówi się: Na górze PANA widać wszystko.#22:14 Lub: (1) PAN widzi; (2) PAN jest widziany; (3) PAN objawia się l. ukazuje się; (4) wszystko staje się jasne; (5) PAN dogląda l. okazuje troskę, zaopatruje.
15Anioł PANA znów przemówił do Abrahama: 16Przysięgam na siebie samego — oświadcza PAN — ponieważ nie odmówiłeś Mi swego syna, swojego jedynaka, 17będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo — niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów.#22:17 Idiom: twoje potomstwo posiądzie bramę swoich wrogów. 18W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś Mi posłuszny.
19Potem Abraham wrócił do służących. Razem zebrali się i ruszyli do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham w Beer-Szebie.
Potomkowie Nachora
20Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Milka również urodziła synów twojemu bratu Nachorowi. 21Pierworodny miał na imię Us. Jego braćmi byli Buz i Kemuel, ojciec Arama. 22Poza nimi Milka urodziła też Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa i Betuela, 23którego córką była Rebeka.
Tych ośmiu urodziła Nachorowi, bratu Abrahama, Milka. 24Reuma natomiast, jego nałożnica, urodziła mu Tebacha, Gachama, Tachasza i Maakę.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018