Ezechiela 34
SNP

Ezechiela 34

34
Ezechiela 34
Zapowiedź kary dla złych pasterzy
1 PAN skierował do mnie Słowo tej treści: 2Synu człowieczy! Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im:
Pasterze! Tak mówi Wszechmocny PAN: Biada pasterzom Izraela, którzy paśli, lecz samych siebie! Czy pasterze nie powinni paść stada? 3Sycicie się tłustym mlekiem, odziewacie się w piękną wełnę, zabijacie najlepsze sztuki — a owiec nie pasiecie! 4Osłabionej nie posilacie, chorej nie leczycie, rannej nie opatrujecie, odpędzonej nie zawracacie, zagubionej nie szukacie, a silną rządzicie surowo.#34:4 Lub: lecz rządziliście nimi siłą i surowo. 5Tak rozproszyły się moje owce. Zabrakło im pasterza. Stały się żerem drapieżnych zwierząt. Poszły w rozsypkę! 6Błąkały się moje owce po wszystkich górach, po każdym wysokim pagórku; błądziły one po całej ziemi — i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył. Nie było nikogo, kto by je zechciał odnaleźć!
7Dlatego słuchajcie Słowa PANA, pasterze! 8Na moje życie — oświadcza Wszechmocny PAN — ponieważ wystawiliście moje owce na łup i wydaliście je na żer drapieżnym zwierzętom; ponieważ musiały obywać się bez pasterza, bo moi pasterze nie troszczyli się o nie, a paśli raczej samych siebie, 9to posłuchajcie, pasterze, Słowa PANA! 10Tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja zwracam się przeciw pasterzom! Pociągnę ich do odpowiedzialności za moje owce! Odsunę ich od pasienia owiec. Nie będą też pasterze paśli samych siebie! Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one ich żerem.
PAN pasterzem Izraela
11Więcej, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12Jak pasterz przelicza swe stado w dniu, gdy się owce rozproszą, tak Ja doglądnę mych owiec i wyratuję je z tych wszystkich miejsc, do których zostały rozproszone w dniu zachmurzonym i mrocznym. 13Wyprowadzę je spośród ludów. Zbiorę je z przeróżnych krajów. Sprowadzę do ich ziemi. Będę je pasł na górach Izraela, przy jego strumieniach i na wszystkich zasiedlonych obszarach. 14Wybiorę im dobre pastwiska. Wyprowadzę na wysokie góry Izraela. Dam im odpocząć na najlepszych niwach. Będą się paść na żyznych wygonach — w górach Izraela. 15Ja sam będę pasł moje owce i Ja im zapewnię odpoczynek — oświadcza Wszechmocny PAN. — 16Będę szukał zgubionej, zawracał odpędzoną, opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą, strzegł#34:16 zniszczę tłustąi mocnąMT. tłustej#34:16 tłustejbrak G. i mocnej — będę je pasł i sądził.#34:16 Lub: jak należy.
17A do was, moje owce, tak mówi Wszechmocny PAN: Oto Ja będę rozsądzał między owcą a owcą. Wy zaś, barany i kozły, 18czy mało wam, że pasiecie się na dobrym pastwisku, że resztę pastwiska tratujecie? Czy mało wam, że pijecie niezmąconą wodę, że pozostałą jej część mącicie?! 19Przez was moje owce muszą się paść na podeptanych łąkach i pić zmąconą wodę!
20Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny PAN: Oto Ja, Ja sam rozsądzę między owcą tłustą a chudą. 21Rozpychaliście się bokami i barkami, bodliście swoimi rogami, aż wypchnęliście wszystkie słabe owce na zewnątrz. 22Dlatego przyjdę im na ratunek, nie będą już łupem — i rozsądzę między owcą a owcą.
23Ustanowię też nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł — mojego sługę Dawida. On je będzie pasł i On im będzie pasterzem. 24Ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie wśród nich panującym — Ja, PAN, tak postanowiłem.
25I zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżną zwierzynę. Będą mogli mieszkać bezpiecznie choćby na pustyni, a spać nawet w lasach. 26I zapewnię im, a także obszarom wokół mojego wzgórza, błogosławieństwo. Spuszczę deszcz we właściwym czasie — będzie to deszcz błogosławieństwa! 27Drzewa w lasach będą wydawać swe owoce, rola natomiast swój plon. Będą na swej ziemi bezpieczni — i przekonają się, że Ja jestem PAN, gdy połamię drągi ich jarzma i wyratuję ich z ręki ciemięzców. 28Już nie będą łupem narodów i nie będą ich już napadać drapieżne zwierzęta tej ziemi. Osiądą bezpieczni — i nikt ich nie będzie straszył.
29Zapewnię im pokój w czasie zasiewów,#34:29 wspaniałe zasiewyMT. nie będą już cierpieć głodu w kraju ani nie będą w pogardzie u narodów. 30Wtedy przekonają się, że Ja, PAN, ich Bóg, jestem z nimi, a oni, dom Izraela, są moim ludem — oświadcza Wszechmocny PAN.
31Tak, wy jesteście moimi owcami, owcami mojego pastwiska, ludźmi, a Ja jestem waszym Bogiem — oświadcza Wszechmocny PAN.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018

Zachęcanie i wzywanie cię do codziennego szukania bliskości z Bogiem.


YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.