Wyjścia 3

3
Wyjścia 3
Powołanie Mojżesza
1Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetra,#3:1 Jetro, hbr. יִתְרוֹ (jitro), czyli: jego szczodrobliwość. kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do góry Bożej,#3:1 góry Bożej: brak w G. do Horebu.#3:1 Horeb, hbr. חוֹרֵב (chorew), czyli: pustkowie; inne określenie góry Synaj (Wj 19:11) lub pasma, w którym się znajdowała. 2Tam ukazał mu się Anioł PANA, w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz patrzy — oto krzew! Płonie — lecz się nie spala! 3Podejdę — pomyślał. — Muszę zobaczyć z bliska ten niezwykły widok. Dlaczego ten krzew się nie spala?!
4Gdy PAN zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć, zawołał Bóg do niego spomiędzy gałązek krzewu: Mojżeszu! Mojżeszu! Jestem! — odpowiedział Mojżesz.
5Nie zbliżaj się tu! — ostrzegł go Bóg. — Zdejmij z nóg sandały! To miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym.#3:5 Lub: jest miejscem szczególnym. 6Powiedział też: Ja jestem Bogiem twojego ojca,#3:6 Wg PS: ojców, por. Dz 7:32. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Na te słowa Mojżesz zakrył twarz. Bał się patrzeć na Boga.
7A PAN mówił dalej: Napatrzyłem się na niedolę#3:7 Lub: upokorzenie. mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienia. 8Zstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Chetyci, Amoryci, Peryzyci,#3:8 Wg PS: Girgaszyci, hbr. והגרגשׁי, pod. G: Γεργεσαίων. Chiwici i Jebuzyci. 9Bo właśnie krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Przyjrzałem się udręce zadawanej im przez Egipcjan. 10Teraz więc — idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź#3:10 Wg PS: wyprowadzisz, pod. G: καὶ ἐξάξεις. mój lud, synów Izraela, z Egiptu.
11Mojżesz jednak powiedział do Boga: A kim ja jestem? Dlaczego ja miałbym iść do faraona, by wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? 12Wtedy usłyszał: Dlatego, że JESTEM#3:12 Lub: BĘDĘ. z tobą#3:12 W hbr. żew w. 11, jest tym samym spójnikiem, co ponieważw w. 12, tj. כִּי (ki). — i to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem.#3:12 Lub: (1) i to jest znakiem, że Ja cię posyłam, tj. znakiem jest obecność; (2) a to będzie znakiem, że Ja cię posyłam: gdy…, tj. znakiem będzie sukces. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć#3:12 Lub: będzie służyć. Bogu na tej górze.
13Lecz Mojżesz mówił dalej: Dobrze, przychodzę do synów Izraela. Mówię: Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni pytają: Jak On ma na imię? To co im wtedy powiem?
14JESTEM, KTÓRY JESTEM#3:14 Jestem, który jestem, hbr. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה (’ehjeʰ ’aszer ’ehjeʰ). Jestemwyraża aspekt niedokonany czynności, stąd wyrażenie to bywa tłumaczone: Będę, który Będę. W G: Ja jestem Będący, gr. ἐγώ εἰμι ὁ ὤν. — powiedział Bóg do Mojżesza. — Oznajmisz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was!
15Następnie Bóg dodał: Tak powiesz synom Izraela: PAN, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki — i tak będą Mnie pamiętać po wszystkie pokolenia.
16Idź, zgromadź starszych Izraela. Przekaż im: Objawił mi się PAN, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Powiedział: Zajmę się wami i tym, jak was traktowano w Egipcie. 17Oznajmiam, że wyprowadzę was z tej niedoli w Egipcie do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów,#3:17 Wg PS: Girgaszytów, hbr. והגרגשׁי, pod. G: Γεργεσαίων. Chiwitów i Jebuzytów, do ziemi opływającej w mleko i miód.
18A kiedy posłuchają twego głosu, udasz się, ty i starsi Izraela, do króla Egiptu i tak mu powiecie: PAN, Bóg Hebrajczyków, spotkał się#3:18 Wg PS: wezwał nas, hbr. נקרא, pod. G: προσκέκληται ἡμᾶς. z nami. Pozwól więc, że udamy się w trzydniową drogę#3:18 w trzydniową drogę: (1) idiom: w dalszą drogę; (2) 84 km (?). na pustynię, aby złożyć ofiarę PANU, naszemu Bogu.
19Ja natomiast wiem, że król Egiptu nie pozwoli wam iść, chyba że zmuszony mocną ręką.#3:19 chyba że zmuszony mocną rękąG; nawet zmuszony mocną rękąMT. 20Wyciągnę więc rękę, uderzę Egipt przeróżnymi cudami,#3:20 cudami, hbr. נִפְלָאת, lub: rzeczami niezwykłymi, niezrozumiałymi. których dokonam w tym kraju — i wtedy faraon was wypuści.#3:20 Lub: wręczwypędzi.
21Egipcjan z kolei nastawię do was przychylnie, tak że z ich kraju nie wyjdziecie z próżnymi rękami. 22Niech więc każda kobieta poprosi swą sąsiadkę lub znajomą, która u niej bywa, o różne przedmioty srebrne albo złote oraz o szaty. Włożycie je potem na swoich synów i córki — i w ten sposób złupicie Egipt.

Obecnie wybrane:

Wyjścia 3: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności