Wyjścia 24

24
Wyjścia 24
Zawarcie przymierza na Synaju
1Mojżesz usłyszał te słowa: Wstąp do PANA, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu spośród starszych Izraela. Złóżcie pokłon z daleka. 2Do PANA niech zbliży się tylko Mojżesz. Reszta niech się nie zbliża, a lud niech z nim nie wchodzi.
3Potem Mojżesz wrócił i powtórzył ludowi wszystkie słowa PANA i wszystkie Jego prawa. Cały zaś lud potwierdził zgodnie: Zastosujemy się do wszystkich słów, które wypowiedział PAN.
4Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa PANA, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił dwanaście pomników#24:4 kamieniPS. dla dwunastu plemion#24:4 według liczby plemion4Q158. Izraela. 5Następnie posłał młodszych mężczyzn z Izraela i ci złożyli ofiary całopalne z młodych cielców na ofiarę pojednania z PANEM.
6Potem Mojżesz wziął połowę krwi, wlał ją do czaszy, a drugą połową krwi pokropił ołtarz.
7Następnie wziął Księgę Przymierza, odczytał w obecności ludu, a lud oświadczył: Wszystko, co wypowiedział PAN, uczynimy i będziemy temu posłuszni.
8Wtedy Mojżesz wziął krew, pokropił lud i oznajmił: Oto krew przymierza, które PAN zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.#24:8 wszystkich tych prawGK.
9Potem Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu spośród starszych Izraela weszli na górę. 10Tam ujrzeli Boga Izraela.#24:10 ujrzeli miejsce, na którym stał Bóg IzraelaG. Pod Jego stopami leżało coś, co przypominało płytę szafiru przejrzystą niczym samo niebo. 11Przeciw przywódcom Izraela Bóg nie wyciągnął ręki#24:11 Z przywódców Izraela nie wyłamał się ani jeden. Wszyscy byli widziani w miejscu przebywania Boga, a potem jedli i piliG. — oglądali Go więc, a potem jedli i pili.
12Następnie PAN polecił Mojżeszowi: Wejdź do Mnie na górę i tam pozostań. Dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazanie, które spisałem, by ich pouczyć. 13Wstał zatem Mojżesz, a wraz z nim jego sługa Jozue, i Mojżesz wszedł na górę Bożą.
14Starszym natomiast przekazał: Czekajcie na nas tutaj, aż do was wrócimy. Jest z wami Aaron i Chur. Kto miałby jakąś pilną sprawę, niech zwróci się do nich. 15Gdy Mojżesz wszedł na górę, okrył ją obłok.
16W ten sposób chwała PANA przebywała na górze Synaj, obłok okrywał ją przez sześć dni. Siódmego dnia natomiast Mojżesz usłyszał głos Pana wydobywający się z wnętrza obłoku. 17A chwała PANA z wyglądu przypominała synom Izraela ogień, który płomieniem ogarniał szczyt góry.
18Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał on na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

Obecnie wybrane:

Wyjścia 24: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności