Księga Kaznodziei 3

3
Księga Kaznodziei 3
W zgodzie z przemijaniem
1Wszystko ma swój czas.
Na każdą sprawę pod niebem
przychodzi kiedyś pora:
2Jest czas rodzenia i czas umierania;
jest czas sadzenia i czas zbiorów.
3Jest czas ranienia i czas leczenia;
jest czas burzenia i czas budowy.
4Jest czas płaczu i czas uśmiechu;
jest czas żalu i czas tańca.
5Jest czas rozrzucania kamieni
i czas ich zbierania;
jest czas pieszczot i czas rozłąki.
6Jest czas szukania i czas straty;
jest czas gromadzenia i czas wyrzucania.
7Jest czas rozdzierania i czas zszywania;
jest czas milczenia i czas mówienia.
8Jest czas miłości i czas nienawiści;
jest czas wojny i czas pokoju.
9Jaki pożytek ma pracujący
z tego, że się trudzi?
10Znam to zadanie, z którego Bóg zrobił ludziom zajęcie. 11Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg.
12Przekonałem się i wiem:
Nic nie jest dla ludzi lepsze
niż to, by iść przez życie
radośnie i pożytecznie.#3:12 Lub: niż to, by się radować i, póki życia, czynić dobrze.
13Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić, i przy całym swym trudzie oglądać to, co dobre.
14Wiem również, że:
Wszystko, co Bóg czyni,
trwać będzie na wieki —
nic do tego dodać
i nic ująć z tego.
Bóg natomiast to czyni,
aby się Go bano.
15To, co było, znów będzie,
a co ma być, już było,
Bóg także poszukuje#3:15 poszukuje, hbr. יְבַקֵּשׁ (jewakkesz), lub: troszczy się, dąży, stawia sobie za cel, stara się, chce, pragnie, domaga się.
tego, co szukane.#3:15 tego, co szukane, אֶת־נִרְדָּף (’et-nirdaf), lub: gonione, ścigane, prześladowane. Wg G: To, co się stało, już jest, i cokolwiek ma się stać, już się stało, a Bóg będzie poszukiwał poszukiwanego.
16I jeszcze to dostrzegłem pod słońcem:
Miejsce prawa może zająć
niegodziwość,
a miejsce sprawiedliwości —
przestępstwo.
17I pomyślałem:
Bóg będzie sądził
sprawiedliwego i bezbożnego,
bo na każdą sprawę jest pora —
właściwa chwila na każdy czyn.
18Pomyślałem dalej: Ze względu na synów ludzkich, aby ich poddać próbie,#3:18 Lub: oczyścić. Bóg chce im pokazać, że nie są lepsi od zwierząt. 19Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jak ci umierają, tak umierają tamte — i wszyscy mają takiego samego ducha.#3:19 Lub: takie samo tchnieniel. jednegoducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. 20Wszystko zmierza do jednego miejsca.
Wszystko z prochu powstało
i w proch się obraca.
21Kto wie, czy duch istot ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?
22Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł — taki jest jego dział.#3:22 Lub: w tym jego nagroda.
Bo kto może mu objawić,
co stanie się po nim?

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności