Powtórzonego Prawa 7
SNP

Powtórzonego Prawa 7

7
Powtórzonego Prawa 7
Izrael ludem wybranym
(Wj 34:11-16)
1Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie przed tobą wiele narodów: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów — siedem narodów liczniejszych i mocniejszych niż ty. 2PAN, twój Bóg, wyda je tobie — i wybijesz je. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza. Nie zlitujesz się nad nimi. 3Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie wydasz za mąż za ich syna, a ich córki nie weźmiesz za żonę swojemu synowi. 4To odwiodłoby twego syna ode Mnie, tak że służyłby innym bogom. A wtedy zapłonąłby przeciw wam gniew PANA i szybko wytępiłby was.
5Tak z nimi postąpicie: Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie posągi, wytniecie aszery,#7:5 aszery: słupy stawiane na cześć Aszery, kananejskiej bogini płodności, zob. Pwt 12:3; 16:21; Sdz 6:25, 28, 30; 2Krl 18:4 . a ich bóstwa spalicie w ogniu.
6Jesteś bowiem świętym ludem PANA, twego Boga. Właśnie ciebie wybrał PAN, twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był Jego szczególną własnością.#7:6 szczególną własnością, hbr. סְגֻלָּה, lub: cennym skarbem.
7 PAN przylgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. 8PAN wyprowadził was w swojej mocy#7:8 Lub: mocną ręką. i wykupił was z niewoli — spod władzy faraona, króla Egiptu — powodowany miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. 9Wiedz zatem, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę — do tysiącznego pokolenia. 10Lecz On także odpłaca tym, którzy Go odrzucają,#7:10 Lub: nienawidzą. każdemu osobiście, przywodząc go do zguby. Nie zwleka w ich przypadku, lecz odpłaca każdemu. 11Przestrzegaj więc tych przykazań, ustaw oraz praw, które ja ci dzisiaj nadaję.
Powodzenie skutkiem posłuszeństwa
(Kpł 26:3-13; Pwt 28:1-14)
12Dzięki temu, że będziecie posłuszni tym prawom, że będziecie ich przestrzegać i postępować według nich, PAN, twój Bóg, będzie ci dochowywał przymierza i okazywał łaskę, tak jak przysiągł twoim ojcom. 13Będzie cię kochał i darzył szczęściem, będzie cię mnożył i błogosławił owoc twego łona oraz roli — twoje zboże, moszcz, oliwę, młode twojego bydła i jagnięta twoich stad — tam, w ziemi, którą da ci zgodnie z przysięgą złożoną twoim ojcom.
14Będziesz błogosławiony najbardziej ze wszystkich ludów. Nie będzie wśród was niepłodnego, nie będzie niepłodnej — ani u was, ani u twego bydła. 15PAN odwróci od ciebie wszelką słabość, wszelkie groźne choroby, które znasz z Egiptu. Ciebie nimi nie dotknie. Ześle je natomiast na tych, którzy cię nienawidzą. 16Pochłoń więc wszystkie ludy, które PAN, twój Bóg, tobie daje. Niech nie zmiłuje się nad nimi twoje oko. Nie służ także ich bóstwom, gdyż to byłoby dla ciebie pułapką.
17A gdyby przyszło ci na myśl:#7:17 Lub: gdybyśpowiedział w swoim sercu. Te narody są liczniejsze ode mnie! Jakże zdołam je wydziedziczyć? 18Nie bój się ich! Przypomnij sobie dokładnie, co PAN, twój Bóg, uczynił z faraonem i z całym Egiptem. 19Wspomnij te wielkie próby, które widziałeś na własne oczy, te znaki i cuda, tę moc Jego ręki i wzniesionego ramienia, przez które PAN, twój Bóg, cię wyprowadził. Podobnie PAN, twój Bóg, uczyni wszystkim tym ludom, wobec których drżysz! 20PAN, twój Bóg, ześle też na nie szerszenie,#7:20 szerszenie, hbr. צִרְעָה (tsir‘aʰ): być może: zniechęcenie, panikę. tak że w końcu wyginą ci, którzy jeszcze pozostaną, i ci, którzy się przed tobą ukryją. 21Nie drżyj przed nimi! Jest z tobą PAN, twój Bóg, Bóg wielki i budzący grozę!
22Ale PAN, twój Bóg, będzie usuwał przed tobą te narody stopniowo. Gdybyś wytępił je zbyt szybko, rozmnożyłyby się na twą szkodę drapieżne zwierzęta. 23Niemniej jednak PAN, twój Bóg, wyda je tobie. Wzbudzi wśród nich wielki popłoch, aż zostaną wytępione. 24Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz spod nieba ich imiona. Nikt się przed tobą nie ostoi. W końcu je wytępisz. 25Posągi ich bóstw rzucisz w ogień. Nie będziesz pożądał srebra ani złota z ich ozdób. Nie weźmiesz go sobie, abyś przez nie się nie usidlił. Są one obrzydliwością dla PANA, twego Boga. 26Nie wnoś tej obrzydliwości do domu. Po co miałbyś ściągać na siebie jej klątwę? Odnoś się do nich ze wstrętem i traktuj je z obrzydzeniem, gdyż są one obłożone klątwą.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018