Powtórzonego Prawa 28

28
Powtórzonego Prawa 28
Błogosławieństwa
(Kpł 26:3-13; Pwt 7:12-24)
1Jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu PANA, twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które dzisiaj ci nadaję, to wyniesie cię wysoko ponad wszystkie narody ziemi. 2Spłyną więc na ciebie i spoczną na tobie wszystkie te błogosławieństwa — jeśli będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga.
3Będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony na polu. 4Błogosławiony będzie owoc twojego łona, plon twojej ziemi i przychówek twoich stad, młode twojego bydła i jagnięta twoich owiec i kóz. 5Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża. 6Błogosławiony będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach.#28:6 Idiom: Błogosławiony będziesz, gdy będziesz przychodził, i błogosławiony, gdy będziesz wychodził.
7 PAN wyda ci twoich wrogów. Pobijesz tych, którzy przeciw tobie powstają. Jedną drogą wyjdą z tobą walczyć, a siedmioma będą przed tobą uciekać.
8 PAN sprowadzi błogosławieństwo na twoje spichlerze#28:8 Lub: obory. i na każde przedsięwzięcie twoich rąk — pobłogosławi cię w ziemi, którą ci daje, On, PAN, twój Bóg. 9PAN ustanowi cię sobie jako święty lud, zupełnie tak, jak ci przysiągł — gdy tylko będziesz przestrzegał przykazań PANA, twojego Boga, i chodził Jego drogami. 10Wówczas zobaczą wszystkie ludy ziemi, że imię JHWH jest wzywane u ciebie#28:10 Lub: nad tobą. — i będą się ciebie bać!
11 PAN obficie obdarzy cię dobrami: pomnoży owoc twojego łona, przychówek twojego bydła i plony twoich pól — w tej ziemi, którą daje tobie, jak przysiągł twoim ojcom.
12 PAN otworzy dla ciebie swój skarbiec dobra — niebo. Będzie zraszał twoją ziemię deszczem we właściwym czasie i błogosławił wszystkie dzieła twoich rąk, tak że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz musiał korzystać z pożyczek. 13W ten sposób PAN postawi cię na czele, nie z tyłu! Będziesz tylko górą, nigdy nie będziesz dołem — gdy tylko będziesz słuchał przykazań PANA, twojego Boga, które ja ci dziś nadaję, abyś pilnował ich stosowania. 14Nie odstąpisz zaś od wszystkich tych słów, które ja ci dziś przekazuję, ani w prawo, ani w lewo, i nie pójdziesz za innymi bóstwami, by im służyć!
Skutki nieposłuszeństwa
(Kpł 26:14-26)
15Lecz jeśli nie będziesz posłuszny głosowi PANA, twojego Boga, nie będziesz przestrzegał stosowania wszystkich Jego przykazań i ustaw, które wam dziś nadaję, to spadną na ciebie i dosięgną cię wszystkie te przekleństwa:
16Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. 17Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 18Przeklęty będzie owoc twojego łona i plony twojej ziemi, przychówek twojego bydła i jagnięta twoich stad. 19Przeklęty będziesz we wszystkich swych przedsięwzięciach.#28:19 Idiom: Przeklęty będziesz, gdy będziesz przychodził, i przeklęty, gdy będziesz wychodził.
20 PAN rzuci na ciebie klątwę, wywoła zamęt i rozczarowanie w każdym przedsięwzięciu twych rąk, aż cię wyniszczy i szybko wytępi z powodu niegodziwości twoich czynów świadczących, że opuściłeś Mnie! 21PAN sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż wytępi cię z ziemi, do której wchodzisz, by ją wziąć w posiadanie. 22PAN uderzy cię suchotami,#28:22 Lub: wycieńczeniem. gorączką, zapaleniami, posuchą, mieczem, śniecią i pleśnią, które prześladować cię będą, aż całkiem wyginiesz. 23Niebo nad tobą będzie niczym brąz, a ziemia pod tobą jak żelazo. 24Zamiast deszczu PAN zrzuci na twą ziemię proch i pył. Padać będą z nieba na ciebie, aż wyginiesz. 25PAN sprawi, że zostaniesz pobity przez twoich wrogów. Jedną drogą wyruszysz, aby z nimi walczyć, a siedmioma drogami będziesz przed nimi uciekał — i wieść o tobie będzie budzić przerażenie we wszystkich królestwach ziemi. 26Twój trup będzie żerem dla ptaków na niebie i dla zwierząt pól — nie będzie miał ich nawet kto wypłoszyć. 27PAN dotknie cię wrzodami, które znasz z Egiptu, guzami,#28:27 guzami, wg qerehbr. טְחוֹר (tychor), lub: hemoroidami; wybrzuszeniami, wg ketiwhbr. וּבָעֳפָלִים. świerzbem i liszajem, których nie zdołasz wyleczyć. 28PAN uderzy cię też obłędem, ślepotą i otępieniem serca.#28:28 Serce oznacza umysł. 29Będziesz chodził po omacku w południe, jak po omacku chodzi niewidomy, którego spowija mrok — i nie powiedzie ci się na żadnej z twoich dróg. Owszem, będziesz raczej ciągle uciskany i łupiony, a wybawić cię nie będzie miał kto.
30Zaręczysz się z kobietą, lecz inny mężczyzna ją zgwałci.#28:30 Lub: porwie; lub: będzie z nią obcował. Wybudujesz dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, lecz nie zdążysz z niej skorzystać. 31Zabiją przy tobie twoje bydlę, lecz ty nie skosztujesz jego mięsa. Twego osła ukradną ci sprzed oczu i już nigdy do ciebie nie powróci. Twoje owce przekażą twoim wrogom i nikt nie pomoże ci ich odzyskać!
32Twoi synowie i twoje córki zostaną wydane innemu ludowi, a ty w tęsknocie za nimi będziesz co dzień wypatrywał oczy, lecz nie starczy ci sił, aby ich wybawić. 33Plony twojej ziemi, owoce twego trudu, pójdą na pożywienie ludu, którego nie znałeś. Będziesz uciskany i ciemiężony po wszystkie dni — 34i oszalejesz na widok tego, na co będą patrzeć twoje oczy. 35PAN dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolanach i na udach, od spodu stóp po czubek głowy — nie zdołasz ich wyleczyć.
36 PAN poprowadzi ciebie i twojego króla, którego nad sobą ustanowisz, do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Będziesz tam służył innym bogom — z drewna i z kamienia. 37I staniesz się przedmiotem grozy, przysłów#28:37 Lub: przypowieści. i docinków wśród tych wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię PAN.
38Wiele ziarna wyniesiesz na pole, a niewiele zbierzesz, bo pożre je szarańcza. 39Zasadzisz i obrobisz winnice, lecz wina pić nie będziesz, winogron nie obetniesz, bo pożre je robactwo. 40Będziesz miał drzewa oliwne — i to na całym swym obszarze — lecz oliwą się nie namaścisz, bo twe oliwki opadną. 41Urodzą ci się synowie i córki, lecz nie zostaną u ciebie — pójdą do niewoli. 42Wszystkie twoje drzewa i plony twojej ziemi przejmą w posiadanie chmary brzęczących świerszczy!
43Cudzoziemiec mieszkający u ciebie będzie, twoim kosztem, piął się w górę, a ty będziesz staczał się w dół. 44On będzie pożyczał tobie, a nie ty jemu. On też będzie na przedzie, ty natomiast — w ogonie.
45Ściągną na ciebie wszystkie te przekleństwa, będą cię prześladować i dosięgać, aż zginiesz, gdyż nie posłuchałeś głosu PANA, twojego Boga, nie strzegłeś Jego przykazań ani nadanych ci przez Niego ustaw. 46I będą ci one na znak, tobie i twojemu potomstwu, i będą czymś, co wzbudza zdziwienie — na wieki.
47Za to, że nie służyłeś PANU, twojemu Bogu, z radością i z dobrej woli, mając obfitość wszystkiego, 48będziesz służył swym wrogom, których PAN pośle na ciebie, w głodzie i pragnieniu, nago i bez niczego prócz żelaznego jarzma włożonego na kark — aż cię On wytępi.
49 PAN sprowadzi na ciebie — z daleka, z krańca ziemi, niczym orlim lotem — naród, którego języka nie słyszałeś, 50naród o srogim obliczu, nie mający szacunku dla starców ani litości dla chłopców. 51Pożre on przychówek twojego bydła i plony twojej ziemi, aż całkiem cię wyniszczy. Nie pozostawi ci zboża, moszczu i oliwy ani młodych u bydła, ani jagniąt wśród owiec, dopóki cię nie zniszczy. 52Oblegnie cię we wszystkich twych miastach w całej twojej ziemi i padną twoje mury, wysokie i niezdobyte, przedmiot twej ufności. Tak, oblegnie cię we wszystkich twych miastach, w całej twojej ziemi, którą dał ci PAN, twój Bóg.
53A podczas oblężeń, w czasie ucisku, kiedy najedzie cię wróg, będziesz jadł owoc własnego łona, ciała swoich synów i córek, którymi obdarzył cię PAN, twój Bóg. 54Nawet najbardziej wybredny mężczyzna rzucać będzie zawistnym spojrzeniem na swego brata, na jego drogą żonę i na synów, którzy mu jeszcze zostali, 55że nie dostał kawałka mięsa z ciała jednego z nich, zjedzonych w czasie oblężenia i ucisku, którymi utrapi cię wróg we wszystkich twoich miastach. 56Podobnie najbardziej delikatna i wypieszczona kobieta, która wcześniej stopy nie stawiała na ziemi, rzucać będzie zawistnym spojrzeniem na swego drogiego męża, na syna i na córkę, 57na to, co po porodzie wyszło spomiędzy jej nóg, na synów, których urodziła, bo zje ich z braku czegokolwiek innego, w ukryciu, podczas oblężenia i ucisku, którymi utrapi cię wróg w każdym z twoich miast.
58Jeśli nie zadbasz o to, by czynić zadość wszystkim słowom tego Prawa, zapisanym w tym zwoju, ze względu na bojaźń wobec tego imienia, chwalebnego i budzącego lęk, imienia JHWH, twojego Boga, 59to PAN tym bardziej wzmoże ciosy, którymi ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosy potężne i długotrwałe, choroby groźne i przewlekłe. 60On znów sprowadzi na ciebie przeróżne choroby Egiptu, przed którymi tak drżałeś, i przywrą one do ciebie. 61PAN sprowadzi na ciebie również inne choroby i klęski nie opisane w tym Prawie, dopóki cię nie zniszczy. 62I zostanie u was mężczyzn niewielu. Nie będziecie liczni jak gwiazdy na niebie — a wszystko przez to, że nie byłeś posłuszny głosowi PANA, twojego Boga.
63I będzie tak, że jak PAN cieszył się wami, wyświadczając wam dobro i mnożąc was liczebnie, będzie się cieszył niszcząc was i tępiąc, i wyrywając was z ziemi, do której wchodzisz, by ją wziąć w posiadanie. 64PAN rozproszy cię między wszystkie ludy, od krańca ziemi po kraniec. Będziesz tam służył innym bogom, tobie ani twym ojcom nieznanym, bogom z drewna i z kamienia.
65Lecz i u tych narodów nie zaznasz wytchnienia! Nie znajdziesz tam miejsca na spoczynek dla stóp. PAN da ci tam trwożne serce, przygasłe spojrzenie i obolałe wnętrze.#28:65 obolałe wnętrze, hbr. וְדַאֲבוֹן נָפֶשׁ, lub: spragnione gardło. 66Będziesz żył w ciągłej niepewności, w lęku nocą i za dnia, sam nie wiedząc, kiedy może przyjść kres. 67Rano będziesz wzdychał: Oby już był wieczór. A wieczorem powiesz: Oby już był poranek. Ponieważ w twoim sercu panować będzie lęk i przerażać cię będzie to, co zobaczą twe oczy. 68PAN zawróci cię z powrotem do Egiptu. Pójdziesz z żalem#28:68 Lub: na okrętach, hbr. בָּאֳנִיּוֹת, em. na: בַּאֲנִיּוֹת, z płaczem, por. mss PS BHS. drogą, o której ci powiedziałem, że jej już nie zobaczysz. A tam wystawicie się na sprzedaż waszym wrogom jako niewolnicy i jako niewolnice, lecz nie będzie nikogo, kto by was chciał kupić.
69Oto słowa przymierza, które PAN nakazał Mojżeszowi zawrzeć z Izraelitami w Moabie, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności