Powtórzonego Prawa 16
SNP

Powtórzonego Prawa 16

16
Powtórzonego Prawa 16
Święta pielgrzymie
(Wj 23:14-17; 34:18-24)
Pascha i Święto Przaśników
1Dbaj o to, by w miesiącu Abib#16:1 Abib, hbr. אָבִיב (’awiw), czyli: świeży kłos jęczmienia. Po Niewoli Babilońskiej równoznaczny z Nisanem, przypadającym na marzec/kwiecień (zob. Ne 2:1; Est 3:7). obchodzić Paschę na cześć PANA, twojego Boga, ponieważ w tym miesiącu — nocą — PAN, twój Bóg, wyprowadził cię z Egiptu.
2Jako ofiarę paschalną złożysz PANU, twojemu Bogu, owce oraz bydło, a uczynisz to w miejscu, które PAN wybierze, by zamieszkało tam Jego imię. 3Przy tej ofierze — przez siedem dni — nie będziesz spożywał pieczywa z zakwaszonego ciasta. Będziesz spożywał tylko przaśniki, ten chleb niedoli, upamiętniający to, że w pośpiechu opuściłeś Egipt. Dzień twojego wyjścia z ziemi egipskiej powinieneś bowiem pamiętać po wszystkie dni swego życia.
4Przez siedem dni, na całym zamieszkanym przez ciebie obszarze, nie pojawi się zakwas. Ponadto z mięsa, które złożysz w ofierze pierwszego dnia wieczorem, nic nie pozostawisz do rana.
5Ofiary paschalnej nie będziesz mógł składać w przekazanych ci przez PANA, twojego Boga, miastach. 6Będziesz mógł ją składać tylko w tym miejscu, które PAN, twój Bóg, wybierze, by zamieszkało tam Jego imię. Ofiarę paschalną złożysz wieczorem, bo wtedy, gdy wychodziłeś z Egiptu, zachodziło słońce. 7Mięso tej ofiary przygotujesz i spożyjesz w miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg. Rano możesz już wracać do swoich namiotów.
8Co do przaśników, będziesz je spożywał przez sześć dni, a siódmego dnia zwołasz zgromadzenie na cześć PANA, twojego Boga. Nie będziesz wówczas wykonywał żadnej pracy.
Święto Żniw — Święto Tygodni
9Następnie, od pierwszego zapuszczenia sierpa w zboże, odliczysz sobie siedem tygodni. 10Po ich upływie urządzisz na cześć PANA, twojego Boga, Święto Tygodni.#16:10 Święto Tygodni: w Wj 23:16 zwane Świętem Żniw, a w G — Pięćdziesiątnicą. Przybędziesz na nie z dostatkiem dobrowolnych ofiar, które złożysz stosownie do tego, jak błogosławi cię PAN, twój Bóg. 11I będziesz się weselił przed PANEM, twoim Bogiem, w tym miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg, by zamieszkało w nim Jego imię. Będziesz się weselił zarówno ty, jak i twój syn i córka, twój sługa i służąca, Lewita, który zamieszka w obrębie twoich bram, oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy znajdą się pośród was.
12Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz szanował wszystkie te ustawy i stosował je.
Święto Szałasów
13Gdy zgromadzisz plony z klepiska oraz z tłoczni wina, wówczas — przez siedem dni — będziesz obchodził Święto Szałasów.#16:13 Przypadało na wrzesień/październik, co siedem lat w czasie tego święta odczytywano Prawo (Pwt 31:9 -13). 14Będzie to czas radości dla ciebie, twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla Lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdą się w obrębie twoich bram.
15Przez siedem dni będziesz świętował na cześć PANA, twojego Boga, w miejscu, które wybierze PAN. PAN, twój Bóg, błogosławić ci bowiem będzie we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk — i będziesz prawdziwie radosny!
16Trzy razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem PANA, swojego Boga, na miejscu, które On wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni oraz w Święto Szałasów. Nie zjawi się też wtedy przed PANEM z pustymi rękami. 17Każdy przybędzie ze stosownym darem, odpowiadającym błogosławieństwu PANA, swojego Boga, którego mu udzielił.
Ustanowienie sędziów
18We wszystkich miastach, które daje ci PAN, twój Bóg, ustanowisz dla swoich plemion sędziów i urzędników. Mają oni zapewnić ludowi sprawiedliwy sąd.
19Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz przyjmował łapówek, łapówka bowiem zaślepia oczy mądrych i wypacza słuszne sprawy. 20O sprawiedliwość, tylko o sprawiedliwość zabiegaj, po to, byś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą daje ci PAN, twój Bóg.
Troska o wyłączność w oddawaniu czci PANU
21Obok ołtarza PANA, twojego Boga, który sobie zbudujesz, nie sadź jako aszery jakiegokolwiek drzewa! 22Nie stawiaj też posągu, którego nienawidzi PAN, twój Bóg.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018

Zachęcanie i wzywanie cię do codziennego szukania bliskości z Bogiem.


YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.