2 Piotra 3:9

2 Piotra 3:9 SNP

Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

2 Piotra 3:9

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 2 Piotra 3:9