2 Piotra 1:3

2 Piotra 1:3 SNP

Jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

2 Piotra 1:3

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 2 Piotra 1:3