1 Tesaloniczan 5

5
1 Tesaloniczan 5
Okoliczności przyjścia Jezusa
1A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. 2Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. 3Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy — niczym bóle na rodzącą kobietę — przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. 4Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 5Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. 6Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. 8My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. 9Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 10On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. 11Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego — co zresztą czynicie.
Zasady życia kościoła
12Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. 13Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą.
14Wzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. 15Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich.
16Zawsze się radujcie.
17Nieustannie się módlcie.
18Za wszystko dziękujcie,
gdyż taka jest wola Boża
w Chrystusie Jezusie względem was.
19Ducha nie gaście.
20Proroctw nie lekceważcie.
21Wszystko badajcie,
a kierujcie się tym, co szlachetne.
22Trzymajcie się z dala
od wszelkiego rodzaju zła.
23A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 24Ten, który was powołuje, jest wierny, On też tego dokona.
25Bracia, módlcie się również za nami.
26Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. 27Zobowiązuję was wobec Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom.
28Niech łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, towarzyszy waszym poczynaniom.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności

;