1 Piotra 5

5
1 Piotra 5
Słowa zachęty
1Tych zatem#5:1 zatem, gr. οὖν P⁷² A B syʰ**; τοὺς P 33 81 307* 442 642 1243 1448 1739 2344 2492 Byz[¹⁴]; οὖν τοὺς א Ψ 5 307ᶜ ᵛⁱᵈ 436 1175 1611 1735 saᵐˢˢ. pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały: 2Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. 3Nie jak ciemięzcy poddanych, lecz jako wzór dla stada. 4A gdy się ukaże Arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały.
5Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem,#5:5 Idiom: przepaszcie się chustą pokory. gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. 6Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie.
7Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. 8Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. 9Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. 10A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie,#5:10 Jezusie P⁷² A P Ψ 5 33 81 307 436 442 642 1175 1243 1448 1735 1739 1852 2344 2492 Byz latt syʰ** bo; imienia brak w: א 1611 syʰ. po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11On sam niech panuje na wieki. Amen!
Zakończenie
12Napisałem do was pokrótce za pośrednictwem Sylwanusa, którego uważam za wiernego wam brata. Pragnąłem dodać wam otuchy i upewnić was, że trwacie w prawdziwej łasce Bożej.
13Pozdrawia was wspólnota z Babilonu, podobnie jak wy wybrana, oraz Marek, mój syn. 14Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości.
Niech pokój napełnia was wszystkich, żyjących w Chrystusie.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności

;