1 Królewska 10

10
1 Królewska 10
Odwiedziny królowej Saby (2Krn 9:1-12)
1Gdy królowa Saby, w związku z imieniem PANA, usłyszała wieści o Salomonie, przybyła go wypróbować trudnymi pytaniami. 2Zawitała do Jerozolimy z bardzo okazałym orszakiem, wioząc na wielbłądach wonności, mnóstwo złota i drogich kamieni. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co ją nurtowało,#10:2 Lub: miała na sercu. 3a Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie było zagadnienia, które byłoby dla króla za trudne i na które nie umiałby jej odpowiedzieć.
4Gdy więc królowa Saby przekonała się o całej mądrości Salomona, obejrzała pałac, który zbudował, 5posmakowała potraw przy jego stole, zapoznała się z gronem jego podwładnych, przyjrzała się sprawności i ubiorom jego służby, popróbowała jego napitków,#10:5 Lub: jego podczaszym. wzięła udział w ofierze całopalnej, którą złożył w świątyni PANA, nie mogła wyjść z podziwu!#10:5 Idiom: zabrakło jej tchu.
6W końcu powiedziała do króla: Prawdą były te wieści, które słyszałam u siebie, o twoich wypowiedziach#10:6 Lub: sprawach, bogactwie. i o twojej mądrości. 7Nie wierzyłam jednak tym wieściom, dopóki nie przybyłam i na własne oczy nie zobaczyłam tego wszystkiego. Nie opowiedziano mi nawet połowy tego, co tutaj widzę! Przewyższasz mądrością i powodzeniem to, co się o tobie mówi. 8Jakże szczęśliwi są twoi poddani, jakże szczęśliwi są ci twoi słudzy, którzy stają przed tobą i wciąż mogą słuchać twojej mądrości! 9Niech będzie błogosławiony PAN, twój Bóg, który cię sobie upodobał i posadził na tronie Izraela. To dzięki temu, że PAN pokochał Izraela wieczną miłością, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość.
10Potem królowa podarowała królowi sto dwadzieścia talentów#10:10 Tj. 5.892-7.068 kg; 1 talent = 30,6-58,9 kg. złota oraz bardzo wiele wonności i drogich kamieni. Nikt już potem nie przywiózł tak wielkiej ilości pachnideł, jak to uczyniła królowa Saby, która podarowała je królowi Salomonowi. 11Statki Chirama, pływające po złoto z Ofiru, przywiozły również bardzo wiele drewna sandałowego i drogich kamieni. 12Z tych dostaw drewna sandałowego król polecił wykonać podpory#10:12 podpory, hbr. מִסְעָד, hl. dla świątyni PANA i dla pałacu królewskiego oraz cytry i lutnie dla śpiewaków. Tyle drewna sandałowego nie przywieziono już nigdy potem i nie widziano go tyle aż po dzień dzisiejszy.
13Król Salomon ze swojej strony podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i o co poprosiła, oprócz tego, co dał jej z własnej chęci. Potem królowa wyruszyła w drogę i w towarzystwie swojego orszaku udała się do swojego kraju.
Roczne dochody Salomona (2Krn 9:13-14)
14Waga złota, które napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów,#10:14 Tj. 33.300 kg. 15oprócz dochodów z opłat od wędrownych handlarzy, zysków kupieckich oraz danin od wszystkich królów arabskich i od namiestników ziemskich.
Przejawy bogactwa Salomona (2Krn 9:15-21)
16Salomon kazał sporządzić dwieście#10:16 Wg G: trzysta, gr. τριακόσια. tarcz z kutego złota.#10:16 kutego złota, hbr. זָהָב שָׁחוּט. Jedna taka tarcza ważyła sześćset sykli.#10:16 Tj. 7,2 kg 17Kazał też sporządzić trzysta puklerzy z kutego złota. Na jeden puklerz wychodziły trzy miny.#10:17 Tj. 2,5 kg. Król złożył to wszystko w pałacu cedrowym.
18Ponadto król polecił zbudować wielki tron. Miał być wykonany z kości słoniowej i pokryty szczerym złotem. 19Tron ten miał sześć stopni, zaokrąglony szczyt#10:19 Lub: głowy cielców od tyłu. od tyłu, podłokietniki po obu stronach siedziska i dwa lwy, stojące po obu jego stronach. 20Dalszych dwanaście lwów stało na sześciu stopniach, po jednym z każdej strony. Czegoś podobnego nie było w żadnym królestwie.
21Wszystkie naczynia do picia były u króla Salomona ze złota, wszystkie sprzęty w domu z drewna z Libanu były z litego złota. Nic nie było ze srebra, bo w czasach Salomona nie miało ono wielkiej wartości. 22Król bowiem posiadał na morzu wielkie statki handlowe,#10:22 Lub: statki Tarszisz. współpracujące ze statkami Chirama, i te raz na trzy lata zawijały do portu, przywożąc złoto, srebro, kość słoniową,#10:22 kość słoniową, hbr. שֶׁנְהַבִּים, hl², zob. 2Krn 9:21. małpy oraz pawie.#10:22 pawie, hbr. תֻּכִּיִּים, hl², zob. 2Krn 9:12, być może rodzaj małp.
Popularność Salomona (2Krn 9:22-24)
23Król Salomon zatem przewyższał bogactwem i mądrością wszystkich królów ziemi. 24Wszyscy chcieli się z Salomonem spotkać i posłuchać mądrości, którą Bóg go obdarzył.#10:24 Lub: dał mu do serca. 25Goście tacy każdego roku przywozili ze sobą dary: naczynia srebrne i złote, szaty, broń, wonności, konie oraz muły.
Wyposażenie wojsk Salomona (2Krn 9:25)
26Salomon nagromadził rydwanów i jazdy,#10:26 jazdy, hbr. פָּרָשָׁים, jeźdźców, rumaków. tak że miał tysiąc czterysta rydwanów i dwanaście tysięcy wierzchowców. Rozmieścił je w miastach rydwanów i przy sobie, jako królu, w Jerozolimie.
27Naskładał też król w Jerozolimie tyle srebra, co kamieni i tyle cedrów, ile sykomor w Szefeli.#10:27 Lub: na nizinie.
28Miejscem pochodzenia koni posiadanych przez Salomona był Egipt#10:28 Egipt, hbr. מִצְרַיִם, zob. Pwt 17:16; 2Krl 7:6; być może: Musri, hbr. מֻצְרִי, kapadockie wybrzeże Azji Mniejszej, pod. jak pobliskie Koe. i Koe.#10:28 Koe, hbr. קֹוֵא, miasto w Cylicji, lub: zbiory, grupy, hbr. מִקְוֶה. Kupcy króla nabywali je w Koe po określonej cenie. 29Wyruszano i sprowadzano z Egiptu rydwan za sześćset sykli,#10:29 Tj. 7,2 kg; wg G: za sto, gr. ἑκατὸν ἀργυρίου. a konia za sto pięćdziesiąt.#10:29 Tj. 1,8 kg. Wg G: za pięćdziesiąt, gr. ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου. Na takich warunkach i za ich pośrednictwem#10:29 za ich pośrednictwem, בְּיָדָם, wg G: drogą morską, hbr. בְּיָם. sprowadzano je do wszystkich królów chetyckich oraz aramejskich.

Obecnie wybrane:

1 Królewska 10: SNP

Podkreślenie

Udostępnij

Kopiuj

None

Chcesz, aby twoje zakreślenia były zapisywane na wszystkich twoich urządzeniach? Zarejestruj się lub zaloguj

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności