1 Koryntian 2:10

1 Koryntian 2:10 SNP

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko — nawet głębie Boga.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się