1 Jana 3:22

1 Jana 3:22 PSZ

a otrzymamy od Niego to, o co Go prosimy. Jesteśmy bowiem posłuszni Jego przykazaniom i czynimy to, co się Mu podoba.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 1 Jana 3:22