Hva er neste steg: Studentutgave

Dag 1 av 7 • Dagens lesing

Andakt
Gud åpenbart

Noen ganger kan det være vanskelig å se Gud, men når du er oppmerksom og ser etter Ham vil du se at Han åpenbarer seg på mange forskjellige måter.

En måte Gud åpenbarer seg på, er gjennom hele skaperverket slik som det står i Romerne 1:20. Se på hvor fantastisk verden er - de majestetiske fjell ene, de store havene. Det er skjønnhet overalt rundt oss. Dette er Guds kjennetegn - hans fingeravtrykk.

En annen måte Gud åpenbarer seg på er gjennom vår samvittighet. Romerne 2:15 sier at vi alle har en naturlig indre kunnskap om hva som er rett og galt - den stemmen i våre sinn eller hjerter som vi enten velger å lytte til eller ikke. Det er Guds ledelse i livet vårt.

Gud åpenbarer seg også gjennom å sende sønnen sin Jesus til oss. Jesus sier i Joh 14:9 at den som har sett Ham (Jesus), har sett Far. Jesus er bildet på den usynlige Gud, og vi kan kjenne Gud gjennom Ham.

Guds ord er en annen effektiv måte vi kan bli kjent med Gud på. Bibelen åpenbarer hvem Gud er og hvordan Han kommuniserer med hele menneskeheten. Gjennom skriften ser vi Guds karakter og Hans store fortelling som utspiller seg.

Så hvordan åpenbarer Gud seg for deg akkurat nå? Prøv denne uken å være oppmerksom på alle bevis på Gud og hvordan Han åpenbarer seg rundt deg og i livet ditt.