Gud er _______

Andakt

Hvem er Gud?


Gud er _______.


Hvilket ord tenker du på umiddelbart? Kanskje kjenner du Gud som din kjærlige Far. Kanskje har du erfart Gud som din Helbreder og Forsørger. Eller kanskje du tenker på Gud som fjern, sint, eller dømmende.


Uansett hva du svarte har ditt syn på Gud en stor innvirkning på livet ditt. Den berømte pastoren og forfatteren A.W. Tozer skrev faktisk, "Det som kommer inn i tankene våre når vi tenker på Gud, er det viktigste ved oss."


Vårt syn på Gud påvirker hvordan vi ser på oss selv, andre og verden rundt oss. Derfor er det utrolig viktig å bygge vårt fundament over hvem Gud er på den uforanderlige sannheten i Hans Ord - ikke våre midlertidige følelser.


Du har kanskje erfart sorg, tap eller skuffelse som har ført til at du føler deg sint på eller såret av Gud. Kanskje har du møtt andre kristne som fikk deg til å føle deg fordømt eller dømt, og så tenker du at Gud er lik det. Kanskje har du prøvd å be eller få kontakt med Gud, men du føler ingenting, og tenker derfor at han er fjern, kald eller likegyldig.


Disse erfaringene og følelsene er gyldige, men de er ikke en presis representasjon av Guds karakter.


Faktisk så har det å skape et forvridd bilde av Gud vært fiendens taktikk fra starten. I den perfekte Edens hage vandret Gud sammen med Adam og Eva, og han ga dem kun en begrensning: Ikke spis av frukten på kunnskapens tre. Men fienden kom inn i bildet, og spurte Eva om Gud virkelig hadde sagt at hun ikke kunne det, og deretter overbeviste han henne om at Gud holdt tilbake noe hun faktisk trengte.


Som et resultat spiste hun frukten, synden kom inn i verden og splittet vår relasjon til Gud.


Likevel har Guds karakter, gjennom alt dette, aldri forandret seg. Han sørget kjærlig for et sted for Adam og Eva som peker frem mot hans største handling av kjærlighet gjennom offer: å sende sin perfekte sønn, Jesus, for å leve et syndfritt liv og dø i vårt sted, for å gjenopprette vår relasjon til han.


Noen ganger er det fristende å tenke at Gud i Det gamle testamentet er dømmende, og at det er kun i Det nye testamentet at vi ser hans nåde gjennom Jesus. Sannheten er at Gud alltid har vært ute etter å møte syndige mennesker med godhet, lenge før vi søkte han. Han har alltid vært trofast i å holde sine løftes, og han har alltid vært både rettferdig og nådig, hellig og kjærlig, allmektig og uforanderlig.


Guds karakter er for dyp, rik og stor til å beskrives fullstendig, men vi kan se ledetråder til den gjennom hele Bibelen.


Så når du tenker på Gud, tenk over hvordan du former ditt syn på han. Er det basert på sannheten i Hans Ord, eller smerten i dine tidligere erfaringer?


De neste dagene skal vi se på noen av Guds attributter som vi finner i Bibelen. Mens vi oppdager dem, be Gud om å vise mer av seg for deg. Uansett hva dine erfaringer er med Gud, kristne eller kirken, vit dette: Universets Gud skapte deg, elsker deg og søker deg aktivt.


Be: Gud, jeg innser at mitt syn på deg ofte er basert på ufullstendig informasjon. Vis meg hvilke løgner jeg tror om deg, og erstatt dem med sannhet. Avslør mer av deg selv og din karakter for meg idag. I Jesu navn, amen.


Utfordring: Fyll ut dette utsagnet: Gud er _______. Skriv så mange ord du kan komme på, og finn vers i Bibelen som underbygger dem.