Guds rustning

Andakt
De mest problemfylte tingene i livet ditt - ting du oppfatter med de fem fysiske sansene dine - er ikke ditt egentlige problem. Alt som forekommer i den synlige, fysiske verden er direkte knyttet til kampen som blir utført i den usynlige, åndelige verden. Din virkelige fiende - djevelen - vil at du skal ignorere den åndelige virkeligheten bak den fysiske. For så lenge du er fokusert på det du kan se med de fysiske øynene dine, kan han fortsette å lage opprør under overflaten. Jo mer du ser bort fra han, jo mer skade er han fri til å gjøre. Fienden kan riktig nok være usynlig, men han er ikke oppdiktet. Han er veldig virkelig og veldig utholdende og fører krig mot oss hele tiden.Å være troende gir deg ikke immunitet fra fiendens overgrep, men det gir deg tilgang til Faderens makt - hans makt til å forsvare deg, så vel som endre det som er gjort mot deg. Hvis du vil vinne kampen - hvis du vil bli med meg i å snu mynten, slå ned fienden og forkaste innflytelsen hans i livet ditt - er nøkkelen å innse at du er knyttet til mer åndelig styrke enn den som kommer mot deg.Paulus skrev Efeserne ikke bare for å trekke oppmerksomhet til den åndelige kampen som eksisterer i det usynlige, usette rike, men i stor grad med det formål å avdekke styrken som ligger i hver person som er i forhold til Gud gjennom Kristus. I Efeserne trekker Paulus fram et av de viktigste aspektene som ofte blir oversett ved vår åndelige rustning: bønn.Paulus anså bønnen så kritisk for å oppnå seier over Satans makt i våre liv at, som en lærd observerte, “Efeserne har proporsjonalt mer enn 55% så mange vers som er direkte knyttet til bønn” enn romerne, Paulus lengste brev. Han brøt til og med rett ut i bønn flere ganger mens han skrev. Og når han ber … hvor strategisk han er. Han sørger for å fortelle leserne nøyaktig hva han ber om. Han visste at bønn var i stand til å endre retningen i hele livene deres. Seier i åndelig krigføring er uatskillelig fra bønn.Les Efeserne 1,18-21 og 3, 14-19. Av alle tingene Paulus ber, hva trenger du mest å spørre av Gud i dag?