Fri fra porno med John Bevere

Andakt

Forny sinnet ditt  I dag vil jeg fokusere på et kritisk aspekt av å bli fri, og å forbli fri, fra pornografi, eller noen annen standhaftig og syndig vane. Dersom du har blitt gjenfødt, betyr det at ditt gamle jeg ble korsfestet med Kristus sammen med dets syndige lidenskaper, og du har nå blitt reist opp til et liv i han. Gud har lagt sin Ånd i deg og gitt deg hans natur. Kjent med denne sannheten er det naturlige spørsmålet som følger: hvorfor synder jeg fortsatt? En av grunnene er fordi sinnet ditt trenger å bli fornyet. Når sinnet ditt blir fornyet, vil du ikke lenger tenke som verden gjør—i henhold til kjøttet. Kampen over porno er vunnet på slagmarken i sinnet. Paulus skrev, "Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne” (Romerne 12,2). Så hvordan fornyer vi våre sinn? Ved å fylle oss med sannheten av Guds ord. Paulus forklarte, "Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2. Korinter 10,4.5).Når du har en tanke som står i motsetning til Guds ord, må du bytte den ut med sannhet. Det betyr at du først må kjenne sannheten ved å bruke tid på å bli kjent med Gud gjennom hans ord. Husk på da Jesus var fristet i villmarken. Han kontret hver fristelse som fienden kastet på han med det som står skrevet. Dersom du vil vinne krigen i hodet ditt og gå i seier, må du begynne å gjøre det samme. I et annet utdrag, forteller Paulus oss at vi må ta opp "Åndens sverd som er Guds ord" (Efeserne 6:17). Dersom du vil vinne krigen, er det på tide å ta opp ditt våpen og starte å kjempe tilbake. Etterhvert som du får Guds ord i deg og begynner å bekjempe fiendens løgner, vil de miste sin makt over deg. Da vil du begynne å løpe på frihetens vei og oppdage det livet som Gud har tiltenkt deg.