Depresjon

Dag 1 av 7 • Dagens lesing

Andakt
Depresjon kan oppleves på mange ulike nivåer og av mange ulike grunner. Det er sjelden enkelt å komme seg ut av en depresjon, og det er aldri lett å takle noen som er deprimert. Hele situasjonen kan bli veldig deprimerende. Gjør jeg deg deprimert nå? Uansett, så er det en stor forskjell mellom det å være litt deprimert og det å leve med dyp depresjon over tid. Det sistnevnte inntreffer gjerne i de tilfeller hvor man ikke greier takle den omstendigheten som først gjorde at man ble deprimert. Med andre ord, så er det bedre å lære hvordan en skal takle tungsinn før det utvikler seg til noe mye verre og mye dypere. Depresjon er frukten av noe som ligger dypere. Bli stille innfor Gud og la Ham være din rådgiver.