Sefanja 3

3
Jerusalems synd og straff
1Ve den trassige, tilsølte byen,
hun som undertrykker!
2Hun adlyder ingen,
tar ikke imot formaning,
stoler ikke på Herren,
holder seg ikke nær til sin Gud.
3 # Esek 22,25.27; Mi 3,11 Hos henne er fyrstene som brølende løver,
dommerne som ulver om natten,
de sparer ingenting til det blir morgen.
4 # Jer 23,11.16; Esek 22,26 Profetene er skrytende, troløse menn,
prestene krenker det hellige,
de gjør vold mot loven.
5 # 5 Mos 32,4; Jer 25,3ff; Hos 6,3.5 Herren rår med rettferd der,
han gjør ingen urett.
Hver morgen feller han sin dom,
den mangler ikke når dagen gryr.
Men den som gjør urett, kjenner ikke skam.
6Jeg har utryddet folkeslag,
borgtårnene deres ligger i grus.
Jeg har lagt gatene øde,
ingen ferdes på dem.
Byene deres er herjet og folketomme,
ingen bor der lenger.
7 # 3,7 du Jerusalem. Jeg sa: «Om du ville frykte meg
og ta imot formaning!»
Da ble ikke bostedene utryddet,
all min straff skulle ikke ramme byen.
Men de handlet bare ondt, sent og tidlig,
med alt de gjorde.
8Derfor, vent på meg,
sier Herren,
til den dagen jeg står fram som vitne.
For det er min rett å samle folkeslag
og føre kongeriker sammen
for å øse ut min harme over dem,
all min brennende vrede.
For i ilden fra min lidenskap
skal hele jorden fortæres.
Frelse for Israels rest
9 # Jes 6,5 Da skal jeg igjen gi folkene et rent tungemål
så de alle kan påkalle Herrens navn
og tjene ham skulder ved skulder.
10 # Sal 68,32; Jes 18,7; 60,5f; 66,20; Mi 4,1ff # 3,10 Kusj land sør for Egypt. Jf. 1 Mos 2,13; Jes 18,1. Fra landet bortenfor elvene i Kusj
skal min datter, mitt spredte folk som tilber meg,
komme med offergaver til meg.
11 # Esek 16,50 Den dagen skal du ikke skamme deg
over alle ugjerningene du gjorde mot meg.
For da tar jeg skrythalsene bort fra deg.
Du skal ikke mer være stolt
på mitt hellige fjell.
12 # Jes 57,15; Matt 5,3f Jeg lar det bli igjen hos deg
et ydmykt og fattig folk.
De skal ta sin tilflukt til Herrens navn.
13 # 3 Mos 26,5f; Jes 11,9; Mi 7,14 De som er igjen av Israel,
gjør ingen urett
og taler ikke løgn,
ingen svikefull tale finnes i deres munn.
Når de går på beite, kan de hvile trygt,
ingen skremmer dem.
14 # Sak 9,9 Bryt ut i jubel, datter Sion!
Rop av fryd, Israel!
Gled deg, datter Jerusalem,
juble av hele ditt hjerte!
15 # Jes 40,1f; 41,10; 43,1; Esek 48,35 Herren har fridd deg fra dommen,
drevet dine fiender bort.
Herren, Israels konge, er hos deg,
du skal ikke lenger frykte noe ondt.
16Den dagen skal det sies til Jerusalem:
Sion, vær ikke redd!
La ikke hendene synke!
17 # Jes 12,6; Sak 2,9 Herren din Gud er hos deg,
en helt som frelser.
Han fryder og gleder seg over deg
og viser deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd
18 # 3,18 Betydningen av den hebr. teksten er usikker. som på en høytidsdag.
Jeg frir deg fra den dagen
du måtte tåle spott.
19 # 5 Mos 26,19; Mi 4,6f Se, på den tiden griper jeg inn
mot alle som plager deg,
jeg berger de haltende,
og de bortdrevne samler jeg.
Jeg gir dem et godt navn og rykte
i alle land hvor de var blitt til skamme.
20 # 5 Mos 30,3ff; Jer 29,14; Hos 6,11; Sef 2,7 På den tiden leder jeg dere,
da samler jeg dere.
For jeg vil gi dere et godt navn og rykte
blant alle folk på jorden
når jeg for øynene på dere
vender deres skjebne,
sier Herren.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;