Haggai 1
N11BM

Haggai 1

1
Tempelet skal bygges opp
1 # Esra 5,1f; 6,14; Sak 1,1 # 1,1 I … regjeringsåret 520 f.Kr. Serubabel sønnesønn av kong Jojakin. Sammen med øverstepresten Josva arbeidet han med å gjenreise tempelet (Esra 3,2f.8). Det ble knyttet store messianske forhåpninger til ham som davidsætling. Jf. 1 Krøn 3,19; Esra 2,2; Sak 4,1–7. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, på den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord gjennom profeten Haggai til stattholderen i Juda, Serubabel, sønn av Sjealtiel, og til øverstepresten Josva, sønn av Jehosadak: 2Så sier Herren over hærskarene: Dette folket sier: «Tiden er ikke kommet, tiden for å bygge Herrens hus.» 3Da kom Herrens ord gjennom profeten Haggai:
4 # 2 Sam 7,2; 2 Kong 25,8ff Er det tid for dere
til å bo i bordkledde hus
så lenge dette huset ligger i ruiner?
5Men nå sier Herren over hærskarene:
Gi akt på deres veier!
6 # 5 Mos 28,38ff; Hos 4,10; Mi 6,14f Dere sår mye, men høster lite,
spiser, men blir ikke mette,
drikker, men slukker ikke tørsten,
kler dere, men blir ikke varme.
Og leiekaren får sin lønn
i en hullete pung.
7Så sier Herren over hærskarene:
Gi akt på deres veier!
8Dra opp i fjellet og hent tømmer!
Bygg huset, så vil jeg ha glede i det
og bli æret, sier Herren.
9Dere venter mye, men se, det blir lite.
Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort.
Hvorfor? sier Herren over hærskarene.
Fordi mitt hus ligger i ruiner
mens dere har det travelt med deres egne hus.
10 # 3 Mos 26,19ff; 1 Kong 17,1 Derfor holder himmelen duggen tilbake,
og jorden holder grøden tilbake.
11 # Am 4,9 Jeg har kalt fram tørke
over land og fjell,
over korn, ny vin og fin olje,
over det som jorden bringer fram,
over mennesker og dyr
og over alt det hendene har slitt med.
12Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på Herren sin Guds røst og på profeten Haggais ord, for Herren deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet Herren. 13#2,4 Haggai, Herrens sendebud, sa fram Herrens budskap for folket: «Jeg er med dere, sier Herren
14 Herren vakte en tanke hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket. Og de kom og arbeidet på huset til Herren over hærskarene, deres Gud, 15#1,15 i … regjeringsåret høsten 520 f.Kr. på den tjuefjerde dagen i den sjette måneden i det andre regjeringsåret til kong Dareios.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål