Sakarja 1
N11BM
1
Vend om
1 # Esra 5,1; Hag 1,1 # 1,1 i … regjeringsåret 520 f.Kr. I den åttende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo:
2 Herren var harm på fedrene deres. 3#Mal 3,7; Jak 4,8 Du skal si til folket: Så sier Herren over hærskarene: Vend tilbake til meg, sier Herren over hærskarene, så vil jeg vende tilbake til dere, sier Herren over hærskarene. 4#Jes 31,6; Jer 3,12; 18,11; 25,5; Esek 33,11; Hos 14,2f; Joel 2,12 Ikke vær lik fedrene deres. De tidligere profetene ropte ut for dem: «Så sier Herren over hærskarene: Vend nå om fra de onde veiene og de onde gjerningene deres!» Men de hørte ikke og lyttet ikke til meg, sier Herren. 5Fedrene deres, hvor er de? Og profetene, lever de evig? 6De budene og forskriftene som jeg påla mine tjenere profetene, har ikke de innhentet fedrene deres? Så vendte de om og sa: «Herren over hærskarene har gjort det han hadde bestemt å gjøre med oss, slik vår ferd og våre gjerninger har fortjent.»
Første syn: rytterne
7 # 1,7 den tjuefjerde … året i februar 519 f.Kr. På den tjuefjerde dagen i den ellevte måneden, det er måneden sjebat, i det andre året til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, sønn av Iddo:
8I natt så jeg, og se! – en mann satt på en rød hest. Den sto mellom myrtebuskene i kløften. Bak ham var det røde, rødbrune og hvite hester. 9#2,2 Da sa jeg: «Hva er dette, herre?» Engelen som talte med meg, svarte: «Jeg skal vise deg hva dette er.» 10Mannen som sto mellom myrtene, tok til orde og sa: «Dette er de som Herren har sendt for at de skal dra omkring på jorden.» 11De svarte Herrens engel som sto mellom myrtene: «Vi har dratt omkring på jorden, og se, hele jorden ligger i ro.» 12#Sal 102,14; Jes 23,15.17; 40,2; Jer 29,10#1,12 disse sytti årene Sytti år ble regnet som en passende straffeutmåling.Herrens engel svarte: «Herre over hærskarene, hvor lenge vil det vare før du viser barmhjertighet mot Jerusalem og byene i Juda, som du har vært harm på i disse sytti årene?» 13Og Herren svarte engelen som talte med meg, med gode og trøstende ord. 14#Jer 31,20 Så sa engelen som talte med meg: Rop ut:
Så sier Herren over hærskarene:
Jeg er full av lidenskap
for Jerusalem og Sion,
15 # Jes 10,5f stor er min harme
mot de selvgode folkeslagene.
For jeg var bare litt harm,
men de hjalp ulykken fram.
16 # Jes 54,7f; Sak 8,3 # 1,16 målesnor strekkes Byen og murene skal måles og bygges opp igjen. Jf. Jer 31,38f. Derfor sier Herren:
Jeg vender tilbake til Jerusalem med barmhjertighet.
Der skal mitt hus bygges,
sier Herren over hærskarene,
og målesnor strekkes ut over Jerusalem.
17Rop ut enda en gang:
Så sier Herren over hærskarene:
Enda en gang skal byene mine
flyte over av det som godt er,
enda en gang skal Herren trøste Sion,
velge ut Jerusalem enda en gang.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål