Haggai 2
N11BM

Haggai 2

2
1 # 2,1 den … dagen mens folket var samlet på den siste dagen av løvhyttefesten. Jf. 3 Mos 23,33ff. =fester og høytider. På den tjueførste dagen i den sjuende måneden kom Herrens ord gjennom profeten Haggai: 2Si til Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og til dem som er igjen av folket:
3 # Esra 3,12 Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting?
4 # 1 Krøn 28,10.20; Hag 1,13 Men nå, Serubabel: Vær sterk!
sier Herren.
Josva, Jehosadaks sønn,
du øversteprest: Vær sterk!
Hele folket i landet: Vær sterke!
sier Herren.
Gå i gang med arbeidet!
For jeg er med dere,
sier Herren over hærskarene.
5 # 2 Mos 19,5f; Jes 63,11 Dette løftet ga jeg dere
da dere dro ut av Egypt.
Min Ånd er blant dere.
Vær ikke redde!
6 # Hebr 12,26f For så sier Herren over hærskarene:
Enda en gang, om kort tid,
rister jeg himmelen og jorden,
havet og det tørre landet.
7 # Jes 60,5ff Jeg rister alle folkeslag,
så skattene deres kommer hit.
Jeg fyller dette huset med herlighet,
sier Herren over hærskarene.
8Mitt er sølvet, mitt er gullet,
sier Herren over hærskarene.
9Dette nye huset skal bli
herligere enn det første,
sier Herren over hærskarene.
På dette stedet skal jeg gi fred,
sier Herren over hærskarene.
Ny velsignelse fra Herren
10På den tjuefjerde dagen i den niende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Haggai: 11Så sier Herren over hærskarene: Spør prestene om veiledning: 12«Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken og fliken kommer borti brød, kokt mat, vin, olje eller annen føde, blir da dette hellig?» Prestene svarte: «Nei.» 13#4 Mos 19,11 Så spurte Haggai: «Men om noen er blitt uren gjennom å røre ved et lik og så kommer borti noe av dette, blir det da urent?» Og prestene svarte: «Ja, det blir urent.»
14Haggai tok til orde og sa: Slik er dette folket, og slik er dette folkeslaget for mitt ansikt, sier Herren. Slik er alt de gjør med hendene, og det de bærer fram der: Det er urent.
15Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel, 16hvordan gikk det dere da? En som kom til en kornbinge på tjue mål, fant bare ti. En som kom for å øse opp femti spann fra en vinpresse, fant bare tjue. 17#5 Mos 28,22; Hos 7,10; Am 4,6ff#2,17 kornsot og svartrust plantesykdommer. Jeg slo dere med kornsot og svartrust og med hagl over alt dere gjør med hendene. Men dere kom ikke til meg, sier Herren.
18 # Esra 3,10; Sak 4,9; 8,9 Gi akt på det som skjer fra og med i dag, fra den tjuefjerde dagen i den niende måneden, fra den dagen da grunnsteinen til Herrens tempel ble lagt. Gi akt på dette! 19Ligger såkornet ennå i kornkummen, står vinstokken og fikentreet, granatepletreet og oliventreet fremdeles uten frukt?
Fra og med i dag vil jeg velsigne.
Serubabel, Herrens tjener
20 Herrens ord kom for annen gang til Haggai på den tjuefjerde dagen i måneden: 21#2,6 Si til Serubabel, stattholderen i Juda:
Jeg rister himmelen og jorden.
22Jeg styrter kongetroner
og gjør ende på mektige riker
blant folkeslagene.
Jeg velter stridsvogn og mannskap.
Hester og ryttere skal stupe,
den ene falle for den andres sverd.
23 # Høys 8,6; Jer 22,24; Matt 3,17 # 2,23 signetring =segl. Den dagen, sier Herren over hærskarene, tar jeg deg, Serubabel, Sjealtiels sønn, min tjener – sier Herren – og gjør deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren over hærskarene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål