Johannes' åpenbaring 22

22
Livets vann og livets tre
1 # Esek 47,1ff; Åp 21,6+ Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. 2#1 Mos 2,9; 3,22.24; Åp 2,7; 22,14 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. 3#Sak 14,11 Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. 4#Matt 5,8; Åp 3,12 De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. 5#Jes 60,19f; Sak 14,7; Åp 21,25 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.
Kom, Herre Jesus
6 # 1,1; 19,9; 21,5 Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. 7#Fil 4,5+; Åp 1,3 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»
8 # 19,10 Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde hørt og sett det, kastet jeg meg ned for føttene til engelen som hadde vist meg dette, og ville tilbe ham. 9Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken profetene og de som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!»
10 # Dan 12,4 Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. 11#Dan 12,10 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.
12 # Jes 40,10; Matt 16,27+ Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. 13#22,13 Alfa og Omega >1,8+. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
14 # 7,14; 22,2+ Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. 15#1 Kor 6,9f; Fil 3,2; Åp 21,8 Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom, og de som driver hor, morderne, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.
16 # 1,1; 2,28; 5,5+ # 22,16 morgenstjernen Jf. 2,28. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.» 17#21,6+ Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.
18 # 5 Mos 4,2; 12,32 Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. 19Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.
20 # 1 Kor 16,22; Fil 4,5+ # 22,20 Amen >1,6. Han som vitner om dette, sier: «Ja, jeg kommer snart.»
Amen. Kom, Herre Jesus!
21Herren Jesu nåde være med alle!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring