Johannes' åpenbaring 21
N11BM

Johannes' åpenbaring 21

21
En ny himmel og en ny jord
1 # Jes 65,17; 2 Pet 3,13 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2#Gal 4,26; Hebr 11,10; 12,22 Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3#3 Mos 26,11f; Esek 37,27; Sak 2,14f; 2 Kor 6,16; Åp 7,15 Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.
4 # Jes 25,8; 35,10; 65,19; Åp 7,17 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»
5 # 2 Kor 5,17; Åp 4,2+ Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» 6#Jes 55,1; Sak 14,8; Joh 4,10; 7,37; Åp 1,8; 22,1.17#21,6 Alfa og Omega >1,8. Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. 7#2 Sam 7,14 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. 8#2,11+; 14,10+; 22,15+ Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
Det nye Jerusalem
9 # 15,1; 19,7 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» 10#Esek 40,2 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. 11Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis. 12#Esek 48,31ff Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israelsfolkets tolv stammer. 13Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. 14#Ef 2,20 Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler.
15 # Esek 40,3ff; Åp 11,1 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer. 16#Esek 48,16f#21,16 12 000 stadier tilsvarer 222 mil. =mål og vekt. Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy. 17#21,17 144 alen tilsvarer ca. 65 m. Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskenes mål, som også er englenes mål. 18Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass. 19#2 Mos 28,15–21; Jes 54,11f Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, 20den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst. 21De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.
22Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. 23#Jes 60,19f Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. 24#Jes 60,1ff Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. 25#Jes 60,11; Åp 22,5 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der. 26Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den. 27#Jes 52,1; Åp 3,5+ Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål