Matteus 4

4
Jesus blir fristet
(Mark 1,12–13; Luk 4,1–13)
1 # Hebr 2,18; 4,15 # 4,1 bli fristet kan også oversettes «settes på prøve». =djevelen. Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2#2 Mos 34,28; 1 Kong 19,8 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3#27,40 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4#5 Mos 8,3; Joh 4,34 Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
5Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6#Sal 91,11f og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»
7 # 5 Mos 6,16 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
8Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10#5 Mos 6,13; Matt 16,23 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
11 # Hebr 1,14 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
Jesus begynner sin gjerning
(Mark 1,14–15; Luk 4,15–16)
12 # 11,2; 14,3 Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt fengslet, dro han tilbake til Galilea. 13#Jos 19,10–16.32–39; Luk 4,31; Joh 2,12 Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, ved sjøen, i Sebulons og Naftalis land. 14Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
15 # Jes 9,1f # 4,15 bortenfor Jordan >4,25. Sebulons land og Naftalis land,
ved veien til havet,
bortenfor Jordan,
hedningenes Galilea,
16 # Luk 1,78f; Joh 1,9; 8,12 det folket som bor i mørke,
har sett et stort lys,
over dem som bor i dødsskyggens land,
har lyset strålt fram.
17 # 3,2+; 10,7 Fra da av begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er kommet nær!»
De første disiplene
(Mark 1,16–20; Luk 5,1–11)
18 # 4,18 Galileasjøen innsjø som andre steder blir kalt Gennesaretsjøen (jf. Luk 5,1) eller Tiberiassjøen (jf. Joh 6,1; 21,1). not Fiskerne brukte en liten, rund kastenot (3–5 m i tverrsnitt) som de kastet fra land ut over en fiskestim nær stranden. =fiske. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19#13,47 Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 20#19,27 Straks lot de garnet ligge og fulgte ham.
21Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, 22og straks forlot de båten og faren og fulgte ham.
Jesus forkynner og helbreder
(Mark 1,39; 3,7–10; Luk 4,44; 6,17–19)
23 # 3,2+; 9,35 # 4,23 synagogene jødenes forsamlingssteder. =synagoge. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket.
24 # 12,15; 14,35; Apg 10,38 # 4,24 månesyke mennesker med sykdom som man antok ble påvirket av månefasene. Jf. 17,15. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. 25#4,25 Dekapolis gr. for «ti byer». Navn på et forbund av byer med gresk kultur i området øst og sørøst for Gennesaretsjøen. landet bortenfor Jordan området øst og nordøst for Dødehavet, også kalt Perea. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet bortenfor Jordan.

Markert nå:

Matteus 4: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring