Matteus 5

5
Bergprekenen
(Kap. 5–7)
Saligprisningene
(Luk 6,20–23)
1Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2Han tok til orde og lærte dem:
3 # Jes 57,15 # 5,3 Salige Det gr. ordet svarer til et formelaktig hebr. uttrykk der et menneske gratuleres med sin lykke i nåtid eller fremtid. =saligprisninger. «Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.
4 # Sal 126,5; Jes 61,2f Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.
5 # Sal 37,11 Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.
6 # Ordsp 21,21; Jes 55,1 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
7 # Jak 2,13 Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.
8 # Sal 24,3f; 73,1; Joh 3,3 Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.
9 # Hebr 12,14 Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
10 # 1 Pet 3,14 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
11 # Kol 1,24+; 1 Pet 4,14 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12#2 Krøn 36,16; Matt 23,30ff; Apg 5,41; 7,52; Jak 5,10 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
Jordens salt og verdens lys
(Mark 9,50; 4,21; Luk 14,34–35; 8,16; 11,33)
13 # Job 6,6 # 5,13 jordens salt Salt og saltholdige mineraler ble brukt som jordforbedringsmidler. =salt. Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
14 # Joh 8,12; Ef 5,8ff; Fil 2,15 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15#Luk 8,16 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16#1 Pet 2,12 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Lovens oppfyllelse
17 # Rom 3,31 # 5,17 loven eller profetene Jødenes hellige skrifter ble delt i tre: loven (1–5 Mos), profetene (Jos, Dom, 1–2 Sam og 1–2 Kong) og skriftene (de øvrige bøkene med Sal som den viktigste). =Skriften. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18#24,35; Luk 16,17#5,18 Sannelig gjengir det hebr. ordet amen, «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. en eneste prikk refererer til en liten hake eller strek som ble brukt til å skille fra hverandre noen svært like hebr. bokstaver. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19#Jak 2,10 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 20#23,13f Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.
Drap og sinne
21 # 2 Mos 20,13; 21,12 Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ 22#1 Joh 3,15#5,22 sint på sin bror Yngre håndskrifter tilføyer «uten grunn». Det høye råd jødenes øverste domstol. =Rådet, Det høye råd. helvetes ild endetidens straffested. =helvete. Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.
23 # Mark 11,25 Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 25#18,34; Luk 12,58f Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. 26#5,26 øre liten romersk myntenhet. =mynt. Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.
Ekteskap og skilsmisse
27 # 2 Mos 20,14 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal ikke bryte ekteskapet.28#Job 31,1 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. 29#18,8f; Mark 9,47 Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30#Mark 9,43 Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete.
31 # 5 Mos 24,1; Matt 19,3ff Det er sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne skilsmissebrev.’ 32#Mark 10,4.11f; Luk 16,18; 1 Kor 7,10f Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.
Ed og ærlighet
33 # 2 Mos 20,7; 3 Mos 19,12; 4 Mos 30,3 Dere har også hørt det er sagt til forfedrene: ‘Du skal ikke sverge falskt’ og: ‘Du skal holde det du har lovet Herren med ed’. 34#Jes 66,1; Matt 23,21f; Jak 5,12 Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, 35#Sal 48,3 eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. 36Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå hvitt eller svart. 37La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.
Å gjengjelde ondt med godt
(Luk 6,29–30)
38 # 2 Mos 21,24 Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.39#3 Mos 19,18; Rom 12,17ff; 1 Pet 3,9 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40#2 Mos 22,26f; 1 Kor 6,7 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41#5,41 tvinger … følge med militærteknisk uttrykk. Romerne kunne tvinge innbyggerne i et land til å følge med de romerske troppene som veivisere, bærere e.l. mil En romersk mil (lat. milia) var ca. 1,5 km. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.
Elsk deres fiender
(Luk 6,27–28.32–36)
43 # 3 Mos 19,18 Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44#2 Mos 23,4f; Luk 23,34; Apg 7,60; Rom 12,14#5,44 De eldste håndskriftene har en kortere variant: «Elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere.» Jf. Luk 6,27f. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, {{velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,}} og be for dem som {{mishandler dere og}} forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46#5,46 tollerne Innkreving av =toll og avgifter i Romerriket ble forpaktet bort til egne tjenestemenn. De var ofte fristet til å ta større toll enn de hadde rett til (Luk 3,12f). Jøder som påtok seg den slags arbeid, ble regnet som urene, ringeaktet av sine landsmenn og sidestilt med åpenbare syndere. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48#3 Mos 19,2#5,48 fullkomne Det gr. ordet brukes i evangeliene bare her og i 19,21, hvor det er gjengitt «helhjertet». Jf. 5 Mos 6,5; Matt 22,37. Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Markert nå:

Matteus 5: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring