Jesaja 65

65
Herren straffer og viser nåde
1 # Rom 10,20 Jeg hadde svar til dem som ikke spurte,
jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.
Jeg sa: «Her er jeg! Her er jeg!»
til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn.
2 # Ordsp 1,24; Jer 7,24; 18,12; Rom 10,21 Hele dagen rakte jeg hendene ut
til et trassig folk
som gikk fram etter sine egne tanker
på veier som ikke var gode.
3 # 66,17 Alltid gjør folket meg rasende
like opp i ansiktet.
De ofrer slaktoffer i hagene
og brenner røykoffer på teglstein.
4 # 3 Mos 11,4ff; 19,31 De holder til i gravene
og overnatter på skjulte steder.
De spiser svinekjøtt
og koker suppe på urent offerkjøtt.
5 # 5 Mos 32,22; Sal 18,9 De sier: «Hold deg unna,
kom ikke nær meg,
for jeg er hellig for deg!»
Slike er røyk i nesen på meg,
en ild som brenner hele dagen.
6Se, det er skrevet opp foran meg.
Jeg vil ikke tie før jeg har gjort gjengjeld.
Jeg skal gjengjelde dem rett i fanget,
7 # 2 Mos 20,5; Jes 57,7; Jer 16,18; Hos 4,13 både for deres egne og for fedrenes synder, sier Herren.
De brente røykoffer på fjellene og vanæret meg på haugene.
Jeg skal måle opp det de før har gjort,
og sende det rett i fanget på dem.
8 # 4,3; 6,13 Så sier Herren:
Så lenge det finnes saft i druene,
heter det: «Ødelegg dem ikke,
for det er velsignelse i dem.»
Slik skal jeg gjøre for mine tjeneres skyld,
jeg skal ikke ødelegge alt.
9 # Sal 69,36f; Jes 57,13 Jeg lar en ætt gå ut fra Jakob,
fra Juda en som skal arve mine fjell.
Mine utvalgte skal ta landet i eie,
og mine tjenere skal bo der.
10 # 1 Krøn 27,29; Hos 2,15 # 65,10 Akor-dalen >Jos 7,24. Jf. Hos 2,15. Da skal Saron bli et sted der småfe beiter
og Akor-dalen et sted der storfe hviler,
for mitt folk som søker meg.
11 # 65,11 Gad, Meni skjebneguder som rår for lykken; de er kjent fra Fønikia og Arabia. Men dere som har forlatt Herren
og glemt mitt hellige fjell,
som dekker bord for Gad
og skjenker krydret vin for Meni,
12 # Ordsp 1,24; Jes 66,4; Jer 7,13; Sak 7,11 dere overgir jeg til sverdet,
alle skal dere bøye kne for å bli slaktet.
For jeg ropte, men dere svarte ikke,
jeg talte, men dere hørte ikke.
Dere gjorde det som var ondt i mine øyne,
og valgte det jeg ikke ville.
13 # Sal 22,27; 25,3; Matt 5,6; Luk 6,21; Joh 16,22 Derfor sier Herren Gud:
Se, mine tjenere skal spise,
men dere skal sulte.
Se, mine tjenere skal drikke,
men dere skal tørste.
Se, mine tjenere skal glede seg,
men dere skal skamme dere.
14Se, mine tjenere skal juble av hjertens lyst,
men dere skal skrike av hjertesorg
og klage av en sønderbrutt ånd.
15 # Sal 102,9; Jer 29,22 Det navnet dere etterlater dere,
skal mine utvalgte bruke som forbannelse:
«Måtte Herren Gud la deg dø!»
Men tjenerne sine skal han kalle
med et annet navn.
16 # Jer 4,2; 12,16 Den som velsigner seg i landet,
skal velsigne seg ved den trofaste Gud,
og den som sverger i landet,
skal sverge ved den trofaste Gud.
For nå er de første trengslene glemt,
ja, de er skjult for mine øyne.
Det nye Jerusalem
17 # 66,22; 2 Pet 3,13; Åp 21,1.4 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
Ingen skal minnes de første ting,
ingen skal tenke på dem.
18 # 35,10 Gled og fryd dere til evig tid
over det som jeg skaper!
For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd
og folket der til glede.
19 # Åp 21,4 Jeg vil fryde meg over Jerusalem
og glede meg over mitt folk.
Aldri mer skal det høres
gråt eller klageskrik i byen.
20Der skal det ikke lenger finnes spedbarn
som bare blir noen dager gamle,
eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
Ung er den som dør hundre år gammel,
den som ikke blir hundre, må være forbannet.
21 # 62,8; Am 9,14 De skal bygge hus og selv bo i dem,
plante vinmarker og selv spise frukten.
22 # 5 Mos 28,30; Hos 8,7 De skal ikke bygge så andre får bo
og ikke plante så andre får spise.
Så gamle som trærne
skal folket mitt bli,
mine utvalgte skal selv få slite ut
det de har laget med egne hender.
23 # 61,8f De skal ikke streve til ingen nytte
og ikke føde til brå død.
For de er en ætt velsignet av Herren,
de skal ha etterkommere hos seg.
24 # Sal 91,15; 145,18; Jes 30,19; 58,9; Matt 7,7 Før de roper, skal jeg svare,
mens de ennå taler, vil jeg høre.
25 # 1 Mos 3,14; Jes 11,6ff; Hos 2,18 Ulven og lammet skal beite sammen,
løven skal ete halm som oksen,
men slangen skal ha støv til mat.
Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse
på hele mitt hellige fjell, sier Herren.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring