Hosea 10
N11BM
10
Israel skal bli til skamme
1 # 5 Mos 6,10ff; Hos 3,4; 8,11+ # 10,1 altere … steinstøtter på offerstedene i Kanaan, der det foregikk urett gudsdyrkelse. Israel var en frodig vinstokk
som bar mye frukt.
Jo mer frukt,
desto flere altere.
Jo bedre land,
desto bedre steinstøtter.
2Sleipt er hjertet deres,
nå må de ta på seg skylden.
Han skal bryte ned deres altere
og ødelegge steinstøttene.
3Nå må de si:
«Vi har ingen konge,
for vi har ikke fryktet Herren.
Og kongen, hva kan han gjøre for oss?»
4 # 2 Mos 20,7; Am 6,12 De har talt tomme ord,
sverget falskt og inngått pakter.
Retten blomstrer
som giftplanter i plogfurene.
5 # 8,5; 10,8 # 10,5 kalven i Bet-Aven oksebildet som kong Jeroboam 1. hadde stilt opp i Betel. Jf. 1 Kong 12,28f. >Jos 7,2. De som bor i Samaria,
er redde for kalven i Bet-Aven.
Folket sørger over den,
og avgudsprestene klager,
for kalvens herlighet er bortført.
6 # 5,13 Også den skal føres til Assur
som gave til storkongen.
Skam skal Efraim få,
Israel skal bli til skamme
på grunn av planene sine.
7Samaria skal gå til grunne,
kongen skal bli som en kvist på vannet.
8 # 1 Mos 3,18; Luk 23,30; Åp 6,16 Avens offerhauger skal utslettes,
Israels synd.
Torn og tistel skal vokse
opp over altrene deres.
De skal si til fjellene: Skjul oss!
og til haugene: Fall over oss!
9 # 10,9 Gibeas dager >9,9. Fra Gibeas dager har du syndet, Israel.
Der er de blitt stående.
Skulle ikke krigen nå dem i Gibea?
Over ugjerningsmennene
10vil jeg komme for å tukte dem.
Folkeslag skal samle seg mot dem
når de blir tuktet for sin dobbelte skyld.
11Efraim var en temmet kvige
som gjerne ville treske,
og jeg sparte den vakre nakken hennes.
Nå vil jeg spenne Efraim for,
Juda skal pløye og Jakob harve.
12 # Ordsp 22,8+; Jes 44,3; 45,8; 55,10; Jer 4,3 Så med rettferd,
høst med kjærlighet,
bryt dere nybrott!
For nå er det tid for å søke Herren,
inntil han kommer
og lar rettferd regne over dere.
13 # Job 4,8; Hos 8,7 Dere har pløyd ned urett
og høstet ondskap
og spist frukten av løgn.
For du stolte på din egen vei
og på alle dine krigere.
14 # Jes 13,16; Hos 14,1; Nah 3,10 # 10,14 Sjalman Det er usikkert hvem det siktes til. Bet-Arbel by i Østjordanlandet, siden kalt Arbela. Derfor skal krigslarm reise seg i folket ditt,
og alle borgene dine skal ødelegges,
slik Sjalman ødela Bet-Arbel
på stridens dag, da mor og barn ble knust.
15 # 2 Kong 17,6ff Slik vil jeg gjøre med dere i Betel
fordi ondskapen deres er stor.
Når dagen gryr,
er det ute med Israels konge.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål