Hosea 9
N11BM
9
Gjengjeldelsen kommer
1 # Sal 73,27; Esek 20,30; Mi 1,7 Gled deg ikke, Israel!
Juble ikke som folkeslagene!
For du har horet deg bort fra din Gud.
Du tok gjerne imot betaling
på alle treskeplasser for korn.
2Treskeplass og vinpresse skal ikke fø dem,
den nye vinen skal svikte dem.
3 # Esek 4,13; Am 7,17 De skal ikke få bo i Herrens land.
Efraim skal tilbake til Egypt,
og i Assur skal de spise uren mat.
4 # 5 Mos 26,14; Hos 8,13+ De skal ikke ofre vin til Herren,
deres slaktoffer kan ikke glede ham.
Det skal være som sørgebrød for dem,
alle som spiser det, blir urene.
For brødet sitt har de for seg selv,
det kommer ikke til Herrens hus.
5 # 3 Mos 23,39f Hva vil dere gjøre på høytidsdagen,
Herrens festdag?
6 # 9,6 Memfis >Jes 19,13. Se, drar de bort fra ødeleggelsen,
skal Egypt samle dem sammen,
Memfis gravlegge dem.
Nesler skal skjule deres skatter av sølv,
tornekratt skal vokse i teltene deres.
7Straffens dager er kommet,
gjengjeldelsens dager er kommet,
det skal Israel få merke.
«Profeten er en dåre,
åndsmannen er uten forstand!»
Ja, fordi din skyld er så stor
og ditt fiendskap så sterkt!
8 # Jes 21,6; Jer 6,17; Esek 3,17ff; Hos 5,1 Profeten er Efraims vokter, sammen med min Gud,
men snarer er det på alle hans veier,
fiendskap i hans Guds hus.
9 # 9,9 Gibeas dager sikter kanskje til den ugjerningen som skildres i Dom 19–21. De er blitt like dypt fordervet
som i Gibeas dager.
Han skal huske deres skyld
og straffe deres synder.
Efraim skal ikke lenger bære frukt
10 # 4 Mos 25,3; Jer 3,24 # 9,10 Baal-Peor Bet-Peor. Jf. 4 Mos 25; 5 Mos 3,29. skammen brukt som omskrivning for guden Baal. Jf. Jer 3,24; 11,13. Jeg fant Israel
som druer i ørkenen,
jeg så fedrene deres
som tidlig frukt på fikentreet.
Men da de kom til Baal-Peor,
viet de seg til skammen
og ble like motbydelige som han de elsket.
11Efraims herlighet flyr bort som en fugl.
Ingen føder, ingen er gravide,
og ingen blir med barn.
12Selv om de fostrer barn,
skal jeg ta fra dem hvert eneste ett.
Ja, ve dem
når jeg går bort fra dem!
13 # Esek 27,3 # 9,13 Efraim … dreper Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Efraim er plantet i en eng,
det er som om jeg så bort til Tyros.
Men Efraim må føre sine barn ut
til den som dreper.
14Gi dem, Herre!
Hva skal du gi?
Gi dem morsliv som mister barnet,
og bryst som tørker inn.
15 # Jes 1,23; Hos 4,15 # 9,15 Gilgal by i Jordan-dalen, et viktig religiøst og politisk sentrum. >Jos 4,19. Det var også i Gilgal israelittene stadfestet kongedømmet, 1 Sam 11,14f, noe Hosea kritiserer. Jf. 8,4. All deres ondskap viste seg i Gilgal,
der la jeg dem for hat.
Fordi de har gjort så mye ondt,
vil jeg drive dem ut av mitt hus.
Jeg kan ikke elske dem lenger,
alle deres førere er opprørere.
16 # Jona 4,7 Efraim er slått,
deres rot er blitt tørr,
de skal ikke lenger bære frukt.
Og selv om de føder,
vil jeg drepe deres dyrebare livsfrukt.
17 # 5 Mos 28,64f Min Gud skal forkaste dem
fordi de ikke har hørt på ham.
De skal flakke omkring blant folkene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål