Esra 8

8
De som kom tilbake sammen med Esra
1Dette er slektsregistrene til familieoverhodene som dro opp sammen med meg fra Babel da Artaxerxes var konge: 2etterkommere av Pinhas: Gersjom; av Itamar: Daniel; av David: Hattusj, 3sønn av Sjekanja; av Parosj: Sakarja, og med ham var det registert 150 mann; 4av Pahat-Moab: Eljoenai, sønn av Serahja, og med ham 200 mann; 5av Sattu: Sjekanja, sønn av Jahasiel, og med ham 300 mann; 6av Adin: Ebed, sønn av Jonatan, og med ham 50 mann; 7av Elam: Jesaja, sønn av Atalja, og med ham 70 mann; 8av Sjefatja: Sebadja, sønn av Mikael, og med ham 80 mann; 9av Joab: Obadja, sønn av Jehiel, og med ham 218 mann; 10av Bani: Sjelomit, sønn av Josifja, og med ham 160 mann; 11av Bebai: Sakarja, sønn av Bebai, og med ham 28 mann; 12av Asgad: Johanan, sønn av Hakkatan, og med ham 110 mann; 13av Adonikam, de siste, dette er navnene deres: Elifelet, Je'iel og Sjemaja og med dem 60 mann; 14av Bigvai: Utai og Sakkur og med dem 70 mann.
Esra kommer til Jerusalem
15Jeg samlet dem ved elven som renner til Ahava, og vi lå i leir der i tre dager. Jeg la merke til at både folket og prestene var der, men jeg fant ingen levitter. 16Jeg sendte da bud etter høvdingene Elieser, Ariel, Sjemaja, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Sakarja og Mesjullam og etter lærerne Jojarib og Elnatan. 17#8,17 Kasifja sannsynligvis et religiøst sentrum for dem som var i eksil i Babel. Det er ikke kjent hvor stedet lå. Jeg ba dem dra av gårde til Iddo, lederen på et sted som het Kasifja. Jeg la dem ord i munnen som de skulle si til Iddo og hans bror, de som var tempeltjenere i Kasifja. De skulle sende oss tjenere til vår Guds hus. 18Fordi vår Guds gode hånd var over oss, sendte de oss så en klok mann, Sjerebja, sammen med sønnene og brødrene hans, 18 til sammen. Sjerebja var etterkommer av Mahli, sønn av Levi, sønn av Israel. 19Videre kom Hasjabja og med ham Jesaja, av Meraris etterkommere, og brødrene hans og sønnene deres, 20 til sammen. 20Av tempeltjenerne som David og lederne hadde satt til å tjene levittene, kom det 220. Alle disse er oppført ved navn.
21 # 2 Krøn 20,3 Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide. 22For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.» 23Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.
24Da valgte jeg ut tolv av de ledende prestene og dessuten Sjerebja og Hasjabja sammen med ti av brødrene deres. 25Jeg veide opp for dem sølvet, gullet og karene – gaven til vår Guds hus fra kongen, rådgiverne og lederne hans og hele Israel som befant seg der. 26#8,26 talent En talent er ca. 34,2 kg. Jeg veide opp og overlot i deres hender 650 talenter sølv, 100 sølvkar verdt en talent hver, 100 talenter gull, 27#8,27 dareik mynt som ble laget i både gull og sølv. 1000 gulldareiker tilsvarer 8,4 kg gull. =mynt. 20 gullboller verdt 1000 dareiker og to kar av god, skinnende bronse, lik gull. 28Jeg sa til dem: «Dere er hellige for Herren, og karene er hellige; sølvet og gullet er en frivillig gave til Herren, deres fedres Gud. 29Hold vakt og ta vare på dette helt til dere kan veie dem opp for de ledende prestene, levittene og lederne for Israels slekter i Jerusalem, i rommene i Herrens hus.»
30Så fikk prestene og levittene den oppveide mengden av sølv, gull og kar. De skulle bringe denne gaven til Jerusalem, til vår Guds hus. 31Vi brøt opp fra Ahava-elven på den tolvte dagen i den første måneden for å dra til Jerusalem. Vår Guds hånd var over oss og reddet oss fra fiendens grep og fra overfall på veien. 32Vi kom til Jerusalem og hvilte der i tre dager. 33Den fjerde dagen ble sølvet, gullet og karene veid i vår Guds hus og gitt til presten Meremot, sønn av Uria. Sammen med ham var Elasar, sønn av Pinhas, og levittene Josabad, sønn av Josva, og Noadja, sønn av Binnui. 34Alt ble talt og veid, og vekten ble samtidig skrevet ned.
35 # 6,17 De som var kommet fra fangenskapet, ofret brennoffer til Israels Gud: 12 okser for hele Israel, 96 værer, 77 lam og som syndoffer 12 bukker. Alt dette var et brennoffer for Herren. 36#8,36 satraper menn som styrte store områder av Perserriket; de sto direkte under kongen og betalte regelmessige avgifter til ham. De overga kongens forordninger til kongens satraper og stattholderne i provinsen Bortenfor Eufrat, og disse ga sin støtte til folket og til Guds hus.

Markert nå:

Esra 8: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring