Esra 7

7
Esra reiser til Jerusalem
1Senere, da Artaxerxes var konge i Persia, hendte det at Esra – han var sønn av Seraja, sønn av Asarja, sønn av Hilkia, 2sønn av Sjallum, sønn av Sadok, sønn av Ahitub, 3sønn av Amarja, sønn av Asarja, sønn av Merajot, 4sønn av Serahja, sønn av Ussi, sønn av Bukki, 5sønn av Abisjua, sønn av Pinhas, sønn av Elasar, sønn av øverstepresten Aron 6– at denne Esra dro opp fra Babel. Han var en skriver som var lærd i Moseloven, den som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Fordi Herren, hans Gud, holdt sin hånd over ham, ga kongen ham alt han ba om. 7Noen av israelittene og noen prester, levitter, sangere, portvakter og tempeltjenere dro opp til Jerusalem i det sjuende året Artaxerxes var konge. 8Esra kom til Jerusalem i den femte måneden i kongens sjuende regjeringsår. 9På den første dagen i den første måneden begynte reisen fra Babel, og på den første dagen i den femte måneden kom han til Jerusalem. Hans Gud holdt sin gode hånd over ham. 10For Esra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett.
11 # 7,11 skriveren her om et embete ved det persiske hoff. Dette er en avskrift av det dokumentet som kong Artaxerxes ga til presten og skriveren Esra, som var skriftlærd i Herrens bud og forskrifter for Israel:
12 # 7,12 7,12–26 er skrevet på aram. kongenes konge tittel brukt om en storkonge som hersker over flere vasallkonger, f.eks. kongen av Babel. Jf. Esek 26,7. «Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esra, skriftlærd i himmelens Guds lov. Vær hilset!
13Dette påbudet gir jeg: Alle i mitt rike av Israels folk, også prester og levitter, som vil reise til Jerusalem sammen med deg, kan få reise. 14#Est 1,14 For du er sendt av kongen og de sju rådgiverne hans for å undersøke forholdene i Juda og Jerusalem ut fra din Guds lov, som du har i din hånd. 15Du skal ta med deg sølv og gull som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt til Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem, 16og alt sølvet og gullet som du finner i hele provinsen Babel, sammen med de gavene som folket og prestene frivillig gir til sin Guds hus i Jerusalem. 17For disse pengene skal du samvittighetsfullt kjøpe okser, værer og lam, og grødeoffer og drikkoffer som hører til. Og du skal ofre dem på alteret i deres Guds hus i Jerusalem. 18Resten av sølvet og gullet skal du og brødrene dine bruke slik dere mener er godt etter deres Guds vilje. 19Men det utstyret som du har fått til tjenesten i din Guds hus, skal du overlevere foran Jerusalems Gud. 20Resten av det som trengs i Guds hus, og som det faller på deg å skaffe, skal du få fra kongens skattkammer.
21Jeg, kong Artaxerxes, påbyr alle skattmestrene i provinsen Bortenfor Eufrat: Alt det presten Esra, skriftlærd i himmelens Guds lov, ber dere om, skal han få fullt ut: 22#7,22 100 talenter ca. 34 200 kg. 100 kor ca. 36 400 l. 100 bat ca. 3640 l. inntil 100 talenter sølv, 100 kor hvete, 100 bat vin, 100 bat olje og ubegrenset mengde salt. 23Alt himmelens Gud påbyr, skal utføres med iver for hans hus. Ellers skal vrede komme over riket til kongen og sønnene hans. 24Vi kunngjør for dere at verken skatt, toll eller avgifter skal pålegges noen av prestene, levittene, sangerne, portvaktene, tempeltjenerne eller andre som gjør tjeneste ved dette Guds hus.
25 # 7,25 visdom fra … hender loven, som Esra kunngjorde for judeerne. Jf. v. 21.26. Og du, Esra, med visdom fra din Gud i dine hender: Innsett skrivere og dommere til å dømme mellom alt folket i provinsen Bortenfor Eufrat, alle som kjenner din Guds lover. Og den som ikke kjenner dem, skal dere undervise. 26Enhver som ikke følger din Guds lov og kongens lov, skal få en dom som svarer til lovbruddet, enten dødsstraff, landsforvisning, bot eller fengsel.»
27«Velsignet er Herren, våre fedres Gud, som ga kongen den tanken at han skulle pryde Herrens hus i Jerusalem, 28og som lot meg få velvilje hos kongen og hans rådgivere og hos alle kongens mektige menn. Jeg tok mot til meg, for Herren min Gud holdt sin hånd over meg, og jeg samlet noen av Israels ledere til å dra opp sammen med meg.»

Markert nå:

Esra 7: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring