Esekiel 38
N11BM
38
Gog angriper Israel
1 Herrens ord kom til meg: 2#32,26; 39,1ff; Åp 20,8#38,2 Mesjek og Tubal Jf. 27,13. >Jes 66,19. Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham. 3Du skal si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4#2 Kong 19,28; Esek 29,4; 39,2 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så fører jeg deg ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med langskjold og rundskjold, alle væpnet med sverd. 5#27,10#38,5 Kusj og Put Jf. Jer 46,9. >Jes 66,19. Med dem er Persia, Kusj og Put. Alle sammen har skjold og hjelm. 6#38,6 Gomer folk i det nordlige Lilleasia. Togarma >27,14. Gomer med alle sine tropper, Togarmas hus lengst i nord med alle sine tropper, mange folk er med deg.
7Rust deg og gjør deg klar, du og hele flokken som er samlet hos deg. Du skal vokte dem. 8#Åp 20,7ff Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt. 9Du skal trekke opp som et stormvær, du skal komme som en sky og dekke landet, du og alle troppene dine og mange folk med deg.
10Så sier Herren Gud: Den dagen kommer noe opp i ditt hjerte, og du tenker onde tanker. 11Du skal si: «Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot fredelige folk som bor trygt. Alle bor de uten murer. Bommer og porter finnes ikke.» 12#38,12 verdens navle Jerusalem, oppfattet som verdens sentrum. Jf. 5,5. Du vil rane og røve, ta bytte og rov og vende din hånd mot ruiner som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods, der de bor på verdens navle.
13 # 38,13 Saba >27,22. Dedan >25,13. Tarsis >27,12. Folk fra Saba og Dedan, kjøpmenn fra Tarsis og alle ungløvene der skal si til deg: «Er det for å plyndre du kommer? Er det for å røve du samler hæren din, for å føre bort sølv og gull, ta buskap og gods og rane til deg et veldig bytte?»
14Derfor skal du tale profetord, menneske, og si til Gog: Så sier Herren Gud: Sannelig, den dagen, når mitt folk Israel bor trygt, da skal du få vite om det. 15Da skal du komme fra ditt sted lengst i nord, du og mange folk med deg, alle til hest, en stor flokk og en tallrik hær. 16Du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem.
17 # 38,17 Israels profeter Jf. Jer 4,6; 6,1. Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden at jeg skulle føre deg mot dem. 18Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. 19#Matt 24,7.21; Luk 21,11.25f I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 20Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus.
21 # Dom 7,22; 1 Sam 14,20; 2 Krøn 20,23 Da kaller jeg sverd over ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal rette sverd mot den andre. 22#1 Mos 19,24; Jos 10,11; Sal 11,6; Åp 20,9 Jeg straffer ham med pest og blod. Høljende regn og haglsteiner, ild og svovel lar jeg regne over ham og hans tropper og over alle folkene som er med ham. 23Slik viser jeg meg stor og hellig og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. De skal kjenne at jeg er Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål