Efeserne 3

3
Paulus, hedningenes apostel
1 # 3,1 bøyer jeg mine knær Ordene er hentet fra >v. 14. Kristi Jesu fange Uttrykket kan være brukt billedlig, men trolig siktes det til at Paulus satt i fengsel pga. sin kristne forkynnelse. Jf. 4,1; 6,20; Fil 1,7.13; Kol 4,3.18; Filem 9. Det fantes alle grader av fengsling, fra fastlenking uten særlig bevegelsesmulighet og til husarrest med stor grad av frihet. Jf. Apg 28,16.30. Trolig dreier det seg her om en relativt mild form for fengsling, muligens i påvente av en endelig dom. Derfor bøyer jeg mine knær – jeg, Paulus, som nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. 2#Apg 9,15+; 1 Kor 4,1; Kol 1,25 Dere har hørt om den forvalteroppgaven Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. 3#Matt 11,25; 13,11; Rom 16,25; 1 Kor 2,7; 4,1; Ef 1,9; Kol 1,26 I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, 4og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. 5Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: 6#2,12ff at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. 7Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. 8#Apg 22,21+; 1 Kor 15,8f Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene 9#Rom 16,25; Ef 1,9f#3,9 bringe … i lyset Mange tidlige håndskrifter har ordet «alle» i tillegg, noe som gir oversettelsen «opplyse alle om Guds frelsesplan». og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10#1 Pet 1,12 Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet, 11etter Guds evige forsett, som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. 12#Rom 5,2; Hebr 4,16; 10,19 I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. 13#2 Kor 4,7ff; Gal 6,17; Fil 3,10; Kol 1,18.24; Jak 1,2 Derfor ber jeg dere: Mist ikke motet fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere!
Bønn om styrke og innsikt
14 # 3,14 Derfor bøyer jeg mine knær Etter et innskudd, v. 2–13, fortsetter Paulus sin bønn. >v. 1. Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
15han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.
16 # 2 Kor 4,16; Kol 1,11 Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
17 # Joh 14,23 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
18 # Kol 2,2f # 3,18 bredden … dybden universet i dets fire uendelige dimensjoner. Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,
19ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
20 # Fil 2,13; Kol 1,29 Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,
21 # Rom 16,27; Gal 1,5; 1 Tim 1,17; 2 Tim 4,18; Jud 25 # 3,21 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Markert nå:

Efeserne 3: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring