Efeserne 2
N11BM

Efeserne 2

2
Fra død til liv
1 # Luk 15,24; Kol 2,13 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2#Joh 12,31; Ef 6,12#2,2 herskeren i himmelrommet =djevelen. Jf. 6,12. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3#Rom 1,18; Kol 3,6 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
4 # Rom 5,8 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5#Joh 5,21; Rom 6,3ff; Kol 2,13 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. 6I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. 7#1,7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. 8#Rom 1,16f; Gal 2,16 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. 9#1 Kor 1,29 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10#Tit 2,14 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Kristus forener hedninger og jøder
11 # 5,8 Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. 12#Apg 2,39+; 1 Tess 4,13 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. 13Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.
14 # Jes 9,6; Luk 2,14; Kol 1,20 # 2,14 muren som skilte I tempelet i Jerusalem var det en halvannen meter bred mur mellom hedningenes forgård og det indre tempelområdet. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp 15#2 Kor 5,17; Kol 2,14 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16#2 Kor 5,18; Kol 1,20.22 I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. 17#Jes 57,19 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18#Joh 14,6; Rom 5,2; Ef 3,12; Hebr 10,19 Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd. 19#2,19 fremmede og utlendinger personer som ikke har borgerrett i landet hvor de forbigående eller permanent oppholder seg. Jf. 2,12; 1 Pet 2,11. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. 20#Matt 16,18; 21,42+#2,20 hjørnesteinen Det gr. ordet betegner vanligvis topp- eller sluttsteinen på et byggverk, for eksempel den steinen som settes inn i toppen av en hvelving, gjerne etter at selve bygningen er ferdig. Her er bildet hentet fra Jes 28,16, der det betegner grunnsteinen, som holder de andre steinene på plass og slik hjelper til å holde bygningen stødig. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. 21#1 Kor 3,16+; 1 Tim 3,15 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, 22og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål