Kolosserne 1

1
Hilsen
1 # Ef 1,1; 1 Tim 1,2+ # 1,1 Timoteus en av =Paulus' medarbeidere. Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus 2#1,2 Kolossai en håndverks- og handelsby i Lilleasia. Den lå i landskapet Frygia, som Paulus ifølge Apg 16,6; 18,23 dro gjennom to ganger på sine reiser. hilser de hellige i Kolossai, de troende søsken i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far!
Takk og forbønn
3 # 1 Tess 1,2+; Filem 4f Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige 5#Ef 1,13; 1 Pet 1,3f#1,5 evangeliet «gledelig budskap», «god nyhet». =evangelium. på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet 6som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7#4,12; Filem 23#1,7 Epafras var trolig grunnleggeren av menigheten. Kristi tjener for dere Andre håndskrifter har «Kristi tjener i vårt sted». Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. 8Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i Ånden.
9 # Ef 1,15ff; Fil 1,9 Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10#Ef 4,1; Fil 1,27 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11#Ef 1,19; 3,16 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12#Ef 1,11.18 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13#Matt 5,14; Luk 16,8; Ef 5,8; 1 Tess 5,4ff; 1 Pet 2,9 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14#Matt 20,28+; Rom 3,24; Ef 1,7; 2,8; Tit 3,5ff#1,14 kjøpt fri Uttrykket brukes ofte om slaver som ble kjøpt fri med løsepenger. Jf. Matt 20,28. =slektssamfunn og justis. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
Skapelse og forsoning ved Kristus
15 # Rom 8,29; 2 Kor 4,4; Kol 3,10; Hebr 1,3 # 1,15 bilde Jf. 2 Kor 3,18; 4,4. den førstefødte «første» kan bety «først i tid» eller «fremst i rang». Jf. v. 18. Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte før alt det skapte.
16 # Joh 1,3.10; 1 Kor 8,6; Hebr 1,2f; Åp 3,14 For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
makter og åndskrefter –
alt er skapt ved ham og til ham.
17 # Joh 8,58 # 1,17 blir alt holdt sammen I gresk filosofi blir uttrykket ofte brukt for å beskrive den faste ordningen i kosmos. Han er før alt,
og i ham blir alt holdt sammen.
18 # 1 Kor 12,12+; 15,20+; Ef 1,22+; Kol 1,24f; 2,19; 3,15 # 1,18 den førstefødte fra de døde Andre håndskrifter har «den førstefødte av de døde». Han er hodet for kroppen, som er kirken.
Han er opphavet,
den førstefødte fra de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.
19 # 2,9 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
20 # Rom 5,1.10; 2 Kor 5,18; Ef 2,16 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
det som er på jorden, og det som er i himmelen,
da han skapte fred ved hans blod på korset.
21 # Ef 2,12; 4,18 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22#Ef 5,27 Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. 23#Mark 16,15; Ef 3,17 Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det.
Lidelser og tjeneste for menighetene
24 # 2 Kor 4,7ff; Gal 6,17; Ef 3,13; Fil 3,10; Kol 1,18+; Jak 1,2 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken. 25#Ef 3,2.7f Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, 26#Matt 11,25; 13,11; Rom 16,25; 1 Kor 2,7; 4,1; Ef 1,9; 3,3f det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. 27#Rom 16,26; Ef 1,18; 1 Pet 1,21#1,27 blant dere kan også oversettes «i dere». Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! 28#Ef 4,13 Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. 29#Ef 3,7.20; Fil 4,13 For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring