Apostlenes gjerninger 3

3
Peter helbreder og forkynner
1 # 10,3.9.30 # 3,1 ettermiddagsbønnen «bønnen ved den niende time», ca. kl. 15. =tidsregning. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time. 2#14,8ff#3,2 Fagerporten fører fra tempelplassen inn til kvinnenes forgård. gaver Barmhjertighetsgaver hadde en viktig plass i jødisk fromhet. Jf. Matt 6,2. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. 3Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. 4De så fast på ham, og Peter sa: «Se på oss!» 5Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. 6#Matt 9,6f; Joh 5,8; Apg 9,34; 14,10#3,6 nasareeren Jf. Matt 2,23; Apg 24,5. Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!» 7Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene, 8han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. 9Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. 10#Joh 9,8 De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham.
11 # Joh 10,23; Apg 5,12 # 3,11 Salomos søylehall den østre søylegangen på tempelplassen. =Guds bolig. Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og fulle av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. 12Da Peter så det, begynte han å tale til folket:
«Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? 13#2 Mos 3,6; Jes 52,13ff; Joh 18,38; 19,12 Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. 14#Luk 23,18 Dere fornektet Den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. 15#Apg 1,8+; Hebr 2,10 Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om. 16#Matt 9,22; Mark 5,34; 10,52; Luk 7,50; 8,48; 17,19; Apg 16,31 Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. 17#13,27; 1 Kor 2,8 Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. 18#Luk 24,44 Men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. 19#2,38+ Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. 20Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. 21Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. 22#5 Mos 18,15; Luk 9,35 Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. 23#3 Mos 23,29; 5 Mos 18,19Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’ 24#Luk 24,27 Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. 25#1 Mos 12,3; 22,18; Gal 3,8 Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.26#Matt 15,24; Apg 13,46; Rom 1,16 Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring