Apostlenes gjerninger 4

4
Peter og Johannes for Rådet
1 # Luk 22,4.52; Apg 5,24; 23,8 # 4,1 sjefen for tempelvakten sjefen for en gruppe tjenestemenn under Det høye råd. I rang sto han bare under øverstepresten. =vaktstyrken. saddukeerne retning innenfor jødedommen som ikke trodde på oppstandelsen. Mens de ennå talte til folket, ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og saddukeerne, 2som var opprørt over at de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus. 3De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. 4Men mange av dem som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet på menn var nå omkring fem tusen.
5 # 4,5 rådsherrer … skriftlærde Det høye råd besto av overprester, eldste og skriftlærde. =Rådet, Det høye råd. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. 6#4,6 Annas, Kaifas, Johannes, Aleksander Annas var øversteprest i 6–15 e.Kr., hans svigersønn, Kaifas, i 18–36 e.Kr. Johannes og Aleksander er ukjente. Også øverstepresten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Aleksander, sammen med de andre som var i slekt med øversteprestene. 7#Matt 21,23 De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem: «Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette?»
8 # Luk 12,11f Da ble Peter fylt av Den hellige ånd og svarte dem: «Rådsherrer og eldste i folket! 9Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, 10#3,6.16 så skal dere alle, og hele Israels folk, vite dette: Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, nasareeren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. 11#Sal 118,22; 1 Pet 2,4.7+ Han er
steinen som ble vraket av dere bygningsmenn,
men som er blitt hjørnestein.
12 # Matt 1,21; Joh 1,12 Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»
13Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus, 14og da de så mannen som var helbredet, stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. 15De sendte dem ut av rådssalen og møttes for å rådslå med hverandre. 16#Joh 11,47 De sa: «Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenlyst under; det er klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte for det. 17Men dette må ikke få lov til å spre seg mer blant folk. Derfor skal vi true dem så de ikke taler til noe menneske mer i dette navnet.» 18#5,28f De kalte dem inn igjen og påla dem å holde helt opp med å forkynne og undervise i Jesu navn. 19Men Peter og Johannes svarte dem: «Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. 20Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» 21Da truet de dem enda mer, men lot dem gå. For de fant ingen mulighet til å straffe dem så lenge hele folket lovpriste Gud for det som var skjedd. 22Mannen som var blitt helbredet ved dette underet, var jo over førti år.
Bønn og fellesskap
23Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. 24#2 Mos 20,11; Sal 146,6 Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme og sa: «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25#Sal 2,1f du lot Den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far:
Hvorfor er folkeslag i opprør?
Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?
26 Jordens konger reiser seg,
fyrstene slår seg sammen
mot Herren og hans Salvede.
27 # Luk 23,6ff Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer – 28#2,23 alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. 29Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. 30Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»
31 # 2,4+; 16,26 Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.
32 # Joh 13,34f; Apg 2,44f Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. 33#1,22; 4,2; 17,18; 26,23 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. 34Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene 35og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. 36#9,27#4,36 levitt en underordnet medhjelper for prestene. =levitter. Josef, en levitt fra Kypros, ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn. 37Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring