Romerne 15

15
1 # 14,1; 1 Tess 5,14 Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. 2#1 Kor 9,19ff; 10,24.33 Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. 3#Sal 69,10 For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet:
På meg falt hånsordene fra dem som håner deg.
4 # 4,23f; 5,2; 1 Kor 10,11; 2 Tim 3,16 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. 5#12,16; 1 Kor 1,10; 2 Kor 13,11; Fil 2,2; 4,2 Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. 6Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. 7#15,7 tatt imot dere Noen håndskrifter har «tatt imot oss». Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. 8#Apg 3,25f+ For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene, 9#Sal 18,50 men også for at hedningfolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. Som det står skrevet:
Derfor vil jeg prise deg blant folkene
og lovsynge ditt navn.
10 # 5 Mos 32,43 Videre heter det:
Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk.
11 # Sal 117,1 Og igjen:
Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag.
12 # Jes 11,10 # 15,12 Isais rotskudd den kommende Messias, som skulle være av Davids ætt, jf. Jes 11,1. Isai var kong Davids far. Jf. uttrykket «Davids rotskudd» i Åp 5,5. Og Jesaja sier:
Isais rotskudd skal komme,
han som reiser seg for å herske over folkene,
til ham skal folkeslagene sette sitt håp.
13Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.
Paulus' tjeneste og videre planer
14Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. 15#12,3 Likevel har jeg noen steder skrevet ganske åpent og direkte, for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det ved den nåde Gud har gitt meg 16#1,9; 11,13; Fil 2,17 til å være Kristi Jesu tjener blant folkeslagene. Min prestetjeneste er å forkynne evangeliet så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved Den hellige ånd. 17#1 Kor 1,31 I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud. 18#1,5; 2 Kor 3,5 Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning, 19#Apg 15,12; 2 Kor 12,12#15,19 Illyria område øst for Adriaterhavet, grenseprovins til Makedonia. ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft, slik at jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, fra Jerusalem og helt til Illyria. 20#2 Kor 10,15f Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. 21#Jes 52,15 For som det står skrevet:
De som ikke har fått budskap om ham, skal se,
og de som ikke har hørt, skal forstå.
22 # Apg 19,21; Rom 1,10ff Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere. 23Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere 24#15,24 til Spania Siden Paulus ble fengslet i Jerusalem, fikk han ikke gjennomført planen om å reise til Spania (Apg 21). og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit, når jeg først har fått glede meg over å være sammen med dere en stund.
25 # Apg 24,17; 1 Kor 16,1; 2 Kor 8–9; Gal 2,10 # 15,25 de hellige menigheten i Jerusalem. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. 26For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. 27#9,4; 11,17; 1 Kor 9,11; Gal 6,6 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. 28Når jeg har avsluttet dette og fruktene av innsamlingen er vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere. 29#1,11 Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse.
30 # 2 Kor 1,11; Fil 1,19.27; Kol 4,3.12; 2 Tess 3,1 Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. 31#15,31 de vantro i Judea jødene. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer. 32Da kan jeg, om Gud vil, komme til dere med glede og få hvile ut sammen med dere. 33#16,20 Fredens Gud være med dere alle! Amen.

Markert nå:

Romerne 15: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring