Romerne 14

14
Samhold i menigheten
1 # 15,1.7; 1 Kor 8,7ff Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. 2#1 Mos 1,29; 9,3#14,2 å spise alt dvs. å ikke overholde jødiske spiseforskrifter. =hellighet og renhet. Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. 3#Kol 2,16 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. 4#Matt 7,1; Jak 4,12 Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
5 # Gal 4,10 # 14,5 gjør forskjell på dager det å holde helligdager som var fastsatt i GTs festkalender. =høytider. Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. 6#1 Kor 10,30f Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8#Luk 20,38; 2 Kor 5,15; Gal 2,20 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10#Matt 25,31ff; Apg 17,31; Rom 2,16; 2 Kor 5,10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11#Jes 45,23; Fil 2,10 for det står skrevet:
Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg,
og hver tunge skal bekjenne Gud.
12 # Luk 16,2 # 14,12 for Gud Ordene mangler i mange håndskrifter. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap {{for Gud}}.
13 # 1 Kor 8,13 La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. 14#Matt 15,11; Apg 10,15; 1 Kor 10,25f I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent. 15#1 Kor 8,11ff Hvis du sårer din bror eller søster med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser. 16La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. 17#1 Kor 8,8 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. 18Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.
19 # 12,18; 15,2 Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. 20#Tit 1,15 Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. 21Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall. 22Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger. 23#14,14 Men den som spiser med tvil, er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.

Markert nå:

Romerne 14: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring