Salmene 54
N11BM
54
1Til korlederen. Med strengespill. En læresalme. Av David, 2#1 Sam 23,19f#54,2 Sif ørkenområde sør for Hebron. den gang mennene fra Sif kom og sa til Saul: «David holder seg skjult hos oss.»
3Gud, frels meg ved ditt navn,
skaff meg rett ved din kraft!
4Gud, hør min bønn,
vend øret til mine ord!
5 # 86,14 Fremmede har reist seg mot meg,
voldsmenn står meg etter livet.
De bryr seg ikke om Gud. Sela
6Men Gud er den som hjelper meg,
Herren holder meg i live.
7 # 28,4+ Vend det onde mot mine fiender.
Gjør ende på dem i din trofasthet!
8 # 92,2 Villig skal jeg ofre til deg
og prise navnet ditt, Herre,
for det er godt.
9 # 59,11+ Herren har fridd meg ut av all nød,
så jeg kan se ned på mine fiender.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål